Vedecký brloh: Deti preskúmajú Newtonove zákony

Zábavné stretnutie so svetom vedy určené deťom v školskom veku, počas ktorého si prakticky overia platnosť fyzikálnych zákonov a nahliadnu do sveta chémie a rôznych vynálezov.

V sobotu 11. februára o 14.00 h deti spolu s vedcami vylúštia Newtonovu otázku, prečo všetko padá k zemi, kde majú predmety svoje ťažisko, prečo astronauti vo vesmíre musia byť priviazaní, keď chcú spať a objavíme veľa iných tajomstiev gravitácie.

Vedecké brlohy sa stali populárnymi v Košiciach, kde sa konajú pravidelne. Ich odborným garantom je Mária Zentková z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.

Do nášho mesta tento formát priniesla nová Elektrárne Piešťany Blanka Berkyová. Vedecké brlohy sa konajú pravidelne každý mesiac a vstup na ne je voľný.

Text: Martin Palkovič Foto: Elektrárňa Piešťany