Vedecká kaviareň v Elektrárni aj o baktériách, ktoré ťažia platinu

Aj keď väčšinou vnímame mikroorganizmy ako zdroj chorôb alebo dôsledok špiny, pravda je, že väčšina z nich je pre nás veľmi užitočná. O ich pozitívach bude na podujatí Vedecká kaviareň hovoriť prof. Jana Sedláková už vo štvrtok 18. januára o 18.00 h v Elektrárni Piešťany.

Práve vďaka veľmi zaujímavým a často až šokujúcim schopnostiam mikroorganizmov sú dnes už mnohé z nich využívané v rôznych technických odboroch, dokonca v mnohých predstavujú hybnú silu ich rozvoja.

Na prednáške spoznáte mikroorganizmy ako milovníkov extrémov a uvidíte aký obrovský potenciál sa v nich skrýva do budúcnosti pri tvorbe technológií spracovania odpadov, získavania kovov alebo energie.

Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. predstaví mikroorganizmy, ktoré dýchajú kovy alebo baktérie, ktoré ťažia platinu. Spoznáte tiež fabriku, ktorá má 10 miliónov zamestnancov v každej kvapke a predsa neskrachuje.

Vstup na podujatie je voľný.


Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. pôsobí na Katedre mikrobiológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa výskumom mikroorganizmov, ktoré žijú v extrémnych prostrediach a ich následným využitím v rôznych biotechnologických aplikáciách, napr. pri získavaní kovov alebo čistení životného prostredia. Dva roky strávila ako Marie Curie štipendistka na Technickej univerzite Kréty, prednášala na zahraničných univerzitách vo Veľkej Británii, Fínsku, Česku, Grécku, Maďarsku a Poľsku. Ako nezávislý expert pracuje pre Európsku komisiu pri hodnotení projektov v oblasti životného prostredia a bio-ekonomiky.


Zdroj: Elektrárňa Piešťany