Vedecká kaviareň odkryje tajomstvá DNA

Čo všetko sa dozvieme vďaka deoxyribonukleovej kyseline? Sú metódy známe z kriminálnych seriálov naozaj reálne? A ako sa podarilo odhaliť skutočnú identitu princeznej z cárskej rodiny Romanovcov? Na tieto a množstvo ďalších otázok odpovie genetický ekológ Peter Pristaš na podujatí Vedecká kaviareň.

DNA môže slúžiť pravde a spravodlivosti. S výnimkou jednovaječných dvojčiat ju totiž všetci máme odlišnú. Preto pomáha identifikovať vraha, ale v niektorých prípadoch aj obeť.

Peter Pristaš návštevníkom Vedeckej kaviarne porozpráva príbeh ženy, ktorá sa vydávala za princeznú z rodu Romanovcov. Objasní metódy, ktoré využívajú kriminalisti, bude sa venovať aj genetickej ekológii, ktorá je hlavnou oblasťou jeho vedeckého záujmu.

Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. je vedúcim Katedry mikrobiológie a riaditeľom Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameriava sa najmä na environmentálnu mikrobiológiu a genetickú ekológiu s využitím moderných molekulových metód DNA analýzy. Je autorom viac než stovky odborných článkov.

Vedecká kaviareň venovaná tajomstvám DNA začína v utorok 20. júna o 17.00 h v Elektrárni Piešťany. Vstup na podujatie je voľný.

Text a foto: Tlačová správa/Elektrárňa Piešťany