Vedecká kaviareň bude venovaná gravitačným vlnám

Gravitačné vlny majú potenciál priniesť vo vede podobnú revolúciu ako rádiové vlny. Ich existenciu predpovedal v roku 1916 Albert Einstein a presne o sto rokov neskôr sa ju podarilo dokázať. O zásadnom dopade tohto objavu na skúmanie vesmíru bude vo Vedeckej kaviarni hovoriť Rudolf Gális Rudolf Gális.

Začiatkom roka 2016 bol oznámený jeden z najvýznamnejších úspechov modernej fyziky. Pomocou laserových interferometrov LIGO boli po prvýkrát priamo detegované gravitačné vlny, ktorých existenciu už pred 100 rokmi predpovedal Albert Einstein.

Observatória LIGO zaznamenali gravitačný odtlačok záverečného štádia vzájomného špirálovitého pohybu dvojice veľmi hmotných čiernych dier, ktorý skončil ich splynutím. Priama detekcia gravitačných vĺn sa stala nielen ďalším potvrdením Einsteinovej všeobecnej teórie relativity, ale tiež otvorila úplne nové „okno do vesmíru“, čo môže mať zásadný dopad na výskum evolúcie hviezd a hviezdnych sústav, ako aj vesmíru ako takého.

Aj tom bude vo štvrtok 14. júna hovoriť v Elektrárni Piešťany doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany Foto: nasa/unsplash.com