V Starej lekárni otvoria výstavu Petra Kollára

Mestské kultúrne stredisko Piešťany pripravilo výstavu Petra Kollára s názvom Prenos. Verejnosti bude prístupná v priestoroch Starej lekárne na Winterovej ulici od 25. januára 2022.

Prenos v názve výstavy je mnohoznačný. Poukazuje nielen na základný moment pri tvorbe grafického diela, keď sa farba prenáša z matrice na iné médium, ale tým podstatným prenosom je psychoanalytický fenomén, ktorý je popisovaný ako presmerovanie pocitov z jednej osoby na druhú, teda akási reprodukcia / odtlačok emócií. Odtlačok, najstarší výtvarný prejav ľudstva, prenos reálie na iný povrch, zanechanie stopy, ktorý hovorí: „Bol som tu!“

Autor nám ukazuje prírodné prostredia, ktoré si pamätá z detstva, čisté až kontemplatívne prerozprávané v prvom z troch prezentovaných cyklov s názvom Vnáranie.

Druhý cyklus linorezov Návrat na stratené miesta, ukazuje priestory v konflikte záujmov, periférií miest a okraj nedotknutej krajiny. Pri tomto strete prírody a urbanizmu vzniká  z pohľadu výtvarníka trenie foriem. Toto vytvára nové zhluky štruktúr, ktoré sú autorovým rukopisom.

Na tejto ceste od otvorených pohľadov na krajinu, cez priemyselné až geometrizujúce štruktúry plotov a urbanistiky nachádza akési zmierenie v spojení týchto štruktúr v treťom cykle s názvom Zakrytá skutočnosť.

Vstupujeme do interiérov. Pozorovateľ je uzavretý, príroda a vonkajšie prostredie sú tu prítomné iba v náznakoch a symbolických odkazoch (umelé záhrady, presvitajúce cez zatiahnuté rolety, izbové rastliny prelínajúce sa s rastlinnými vzormi na záclonách). Zachytenie videného cez rôzne polopriehľadné materiály spôsobuje čiastkový, filtrovaný pohľad na realitu a zároveň vytvára zložitejšiu obrazovú štruktúru, v ktorej sa jednotlivé vrstvy prelínajú, splývajú, a vytvárajú nové vizuálne a významové súvislosti.


Peter Kollár (*1977, Košice) vyštudoval grafiku na VŠVU v Bratislave pod vedením Dušana Kállaya (1995-2001). Od roku 2003 žije a tvorí v Českej republike.


Názov výstavy: Prenos
Autor: Peter Kollár
Miesto: MsKS Piešťany, Výstavná sieň Stará lekáreň , Winterova ul. 26, Piešťany
Termín otvorenia/ trvanie výstavy: 25. 01. 2022- 27. 02. 2022
Kurátor: Martin Sedlák
Otváracie hodiny: utorok – piatok 10:00 – 18:00 h, sobota 10.00 – 16.00 h

Zdroj: Tlačová správa MsKS Piešťany