V mestskom parku pribudli vtáčie búdky

Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj nadväzuje na prácu piešťanského ornitológa Viliama Kubána pilotným mikroprojektom, v rámci ktorého pribudlo v mestskom parku sedem búdok určených na hniezdenie operencov.

V parku ubúda starých bútľavých stromov, ktoré musia byť priebežne odstraňované kvôli bezpečnosti. Niektorým druhom vtákov však tieto bútľaviny chýbajú, nahradiť ich môžu búdky.

„Nadväzujeme na tradíciu osádzania vtáčích búdok, ktorú pred viac ako 35 rokmi iniciovali piešťanskí ornitológovia pod vedením Viliama Kubána. S podporou Služieb mesta Piešťany sme osadili prvých sedem búdok, ktoré dodala naša nezisková organizácia,“ hovorí Dušan Knap z Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj.

Búdky majú životnosť asi päť rokov. Z tých, ktoré inštaloval ešte Viliam Kubán, ich už v parku veľa nezostalo.

„Je to náhrada pre hniezdiče, ktoré preferujú bútľaviny, pretože takých stromov v parku ubúda,“ hovorí ornitológ Štefan Šiška. Podľa jeho slov bolo pred tridsiatimi rokmi osadených vyše sto búdok, väčšina z nich je však už zničená.

Mikroprojekt Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj by mal v nasledujúcich rokoch pokračovať aj vďaka ústretovosti Služieb mesta Piešťany, ktoré pomáhali búdky inštalovať.

Text: Tlačová správa Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj Foto: Martin Palkovič