V Elektrárni vystavuje odevná výtvarníčka Júlia Zelená

Elektrárňa Piešťany otvorí vo štvrtok 17. mája výstavu odevnej výtvarníčky Júlie Zelenej. Výstava s názvom SAD prezentuje výber z malieb, ktoré v sebe nesú statický pokoj, symetriu, obrazové a asociačné bohatstvo podnecujúce k meditácii a premýšľaniu. Vernisáž začína o 18.00 h. Vstup je voľný.

Tvorba Júlie Zelenej sa od počiatku delí na dve časti – odevnú a výtvarnú. Obe rovnocenne a paralelne existujú vedľa seba.

Napriek svojmu technickému vzdelaniu si autorka našla svoju cestu a vytvorila osobitý výtvarný prejav. Kým odevná tvorba je orientovaná na konkrétneho klienta, vo výtvarnej oblasti si postupne vybudovala nezameniteľný spôsob spracovania hodvábu.

„Prezentovaná výstava obsahuje výber z malieb, do ktorých prenáša záznamy z ciest, putovanie po krajinách – krehké kresby, ktorých má plné zápisníky. Obrazy upútajú diváka ústredným motívom. Ale je to len prvotná vrstva, prvoplánový pohľad. Je nutné pristúpiť bližšie. Okom ako lupou môžeme pátrať po detailoch. Je ich množstvo,“ napísala o výstave SAD jej kurátorka Edita Vološčuková.

Výstava je v Elektrárni Piešťany prístupná do 27. júla 2018.

Text a foto: Tlačová správa/Elektrárňa Piešťany