V Elektrárni otvoria výstavu Alice Kucharovič

Výstava “T N R F” odzrkadľuje vyberané farebné spektrum prieniku dvoch nesúmerných zložiek. Urbárnej a tropickej. Vernisáž sa uskutoční 12. mája o 18.00 h v Elektrárni Piešťany.

Prostredníctvom prezentovaných diel Alica Kucharovič dodatočne pretvára realitu, určuje náladu a ponúka nám jej plnofarebný pocit jedného z Kanárskych ostrovov. Architektúra aj exotická kvetena tu dostávajú absolútnu silu. Vychádzajú do popredia a určujú koncepciu obrazu akoby vytrhnuté z priestoru. Neohraničujú, ale navzájom sa dopĺňajú a prelínajú.

Vynára sa pred nami kultivovaná kulisa dokonalej krajiny v ktorej cítime nezodpovedanú otázku, či nedopovedaný príbeh.

V Piešťanoch sme už mali možnosť navštíviť autorkine dve výstavy Morocco Sketchbook a Portugal Sketchbook.

Alica Kucharovič študovala na bratislavskej VŠMU animovanú tvorbu a na semestrálnej stáži v belgickom Gente.

Vo svojej voľnej tvorbe sa začala intenzívnejšie venovať digitálnej a analógovej ilustrácii,
čo vyústilo do dvoch ilustrovaných kníh a rôznych časopisov.

Je spoluzakladateľkou festivalu Animovaných filmov Fest Anča, ktorý sa každoročne koná v Žiline.
Venuje sa umeleckej produkcii pre slovenskú nezávislú značku Retart.

Spolupracuje na rôznych animačných, ilustračných a multimediálnych projektoch. Je súčasťou Vj dua Sexi Světla.

Zdroj: Tlačová správa organizátorov výstavy