V boji s Covid-19 pomáhajú aj piešťanskí gymnazisti

Veľa študentov Gymnázia Pierra de Coubertina sa pridalo k dobrovoľníkom, ktorých zorganizovala radnica, aby počas pandémie ochorenia Covid-19 pomáhali najmä seniorom.

„Pridali sa k Mládeži Slovenského Červeného kríža v Piešťanoch, a preto je na mieste vyzdvihnúť ich náročnú prácu. Za celú gymnaziálnu rodinu sa chcem poďakovať najmä Lukášovi Valovi zo IV.B, ktorý je od začiatku karantény aktívnym členom krízového štábu, významne sa podieľa na organizácii dobrovoľníkov – našich študentov, ktorí pomáhajú hlavne tým najzraniteľnejším,“ napísala na facebookovej stránke gymnázia Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov.

Zo študentov Gymnázia Pierra de Coubertina seniorom pomáhajú s nákupom základných potravín alebo liekov Matej Husák zo IV.B a Gabriel Korman z III.C. Ďalší dobrovoľníci – Dária Vidová, Lenka Ilavská (obe zo IV.B) a Adam Aponyi z III.C sú pripravení a čakajú na zavolanie.

„Môj obdiv a poďakovanie patrí nielen im, ale aj študentom, ktorí dobrovoľne pracujú v prvej línii. 36-hodinovú službu v karanténnom centre na hotelovej akadémii majú za sebou Lukáš Valo s Gabrielom Kormanom, ktorých na ďalšiu 12-hodinovú službu vystriedali študentky z V.B – Sabína Toráčová a Alžbeta Nováková,“ dodala Stanislava Šimová.

Piešťanská radnica našla celkovo 59 dobrovoľníkov. Každý z nich je overený, ale kvôli bezpečnostným opatreniam by sa mali vyhýbať osobnému styku s klientmi a nevystupovať do bytu.  Hľadali ich aj v spolupráci so skautmi a Červeným krížom.

„Vyzývame obyvateľov mesta, aby si všímali vo svojom okolí osamelých seniorov a ak je možné, zabezpečili im nevyhnutný nákup. V prípade, že nemôžete pomôcť vy, ale senior prejavil záujem o pomoc dobrovoľníkov, prosíme vás, aby ste záujem nahlásili na tel. čísle 0948 987 950 v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 11.00 h alebo e-mailom dobrovolnici@piestany.sk,“ informovalo mesto.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: facebook.com/GymPdCPN/