Ak nemusíte, na úrady nechoďte. Fungujú v obmedzenom režime

Mestský úrad Piešťany je v rámci prevencie pred šírením nového koronavírusu pre verejnosť úplne uzatvorený až do odvolania. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany obmedzil úradné hodiny – pre klientov bude prístupný každý pracovný deň od 8.00 do 11.00 h.  V rovnakom čase sú otvorené aj všetky klientské centrá obvodných úradov a polície.

„Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydanie duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní,“ uvádza na sociálnej sieti Facebook polícia.


„Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené,“  oznámilo ministerstvo dopravy, ktoré odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. marca 2020 do odvolania.

V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, ministerstvo im radí podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.


Zamestnanci oddelení dokladov na obvodnom oddelení polície v Piešťanoch budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

– Občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.

– Vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.

– Cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Doklady ľuďom pošlú prostredníctvom pošty. Až do odvolania nie je v klientských centrách možné aktivovať certifikáty na elektronické podpisy. Nebudú prebiehať ani skúšky odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň.

„Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje,“ oznámila ďalej polícia. Okrem nevyhnutných úkonov majú deti vstup na úrady úplne zakázaný.


Prečítajte si aj: Aupark je zatvorený, výnimku majú len niektoré predajne


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič