Trnavská župa podporí všeobecných lekárov dotáciou 200-tisíc eur

Priemerný vek pediatrov v Trnavskom kraji je 63 rokov. Všeobecní lekári pre dospelých majú v priemere 56 rokov.

Trnavský samosprávny kraj reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre deti i dospelých. Druhý rok po sebe otvára dotačnú výzvu, ktorá je zameraná na rozvoj zdravotníctva na jeho území. Cieľom je motivovať nových lekárov, aby dlhodobo poskytovali zdravotnú starostlivosť.

„V kraji dlhodobo zaznamenávame nedostatok všeobecných lekárov, pričom ich priemerný vek sa postupne zvyšuje. Lekári pre dospelých majú v priemere 56 rokov a tí pre deti a dorast až 63 rokov, čo predpokladá ich skorý odchod do dôchodku. Preto som rád, že pokračujeme v motivácií mladých a nových všeobecných lekárov dotáciami v celkovom objeme 200 000 eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

O dotácie v odhadovanej výške 5-tisíc eur môžu žiadať ambulancie, ktoré budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých, ktorým župa pripravila aj bonus k mzde až do výšky 8 400 eur ročne.

„Začínajúcim lekárom, ktorí sa rozhodnú zriadiť ambulanciu takzvane na zelenej lúke, prispejeme na potrebné vybavenie 20-tisíc eur. Jednorazový príspevok v maximálnej výške 15-tisíc eur môžu získať všeobecní lekári, ktorí preberú ambulanciu po kolegovi odchádzajúcom do dôchodku a budú v nej pokračovať v starostlivosti o našich obyvateľov,“ doplnila riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

Do výzvy sa môžu zapojiť právnické i fyzické osoby v piatich kategóriách podľa zaradenia a potreby. Žiadosti o dotácie z celkového objemu 200-tisíc eur je možné podávať priebežne až do 15. decembra 2022.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

Ilustr. foto: Martin Palkovič