Trnavská paleta oslávi 50 rokov od svojho vzniku

Trnavské osvetové stredisko organizuje 50. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6. decembra o 17.00 h v piešťanskom Dome umenia. Výstavu si ta môžete pozrieť do 31. januára 2019.

Trnavská paleta je najstaršou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v regióne, v tomto roku slávi polstoročnicu svojho vzniku. Súťažná výstava je každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia pre približne päťdesiat neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec.

Trnavská paleta za päťdesiat rokov predstavila množstvo tvorcov, ktorí sa svojmu kultivovanému záujmu upísali telom a dušou.

Cieľom súťaže je nielen aktivizovať a podporovať tvorbu vo všetkých výtvarných odboroch a žánroch, ale i objavovať a podporovať mladých autorov a poskytovať priestor pre prezentáciu ich tvorby.

Maľba, kresba, grafika, dekoratívne činnosti a plastika tvoria základ, od ktorého sa odvíja žánrové zastúpenie výtvarných diel – sú to hlavne krajina, portrét, zátišia, figuratívne kompozície, či meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel.

Autori sú v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum rozdelení podľa veku a výtvarné diela hodnotí odborná hodnotiaca porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov, alebo odborníkov z výtvarnej oblasti.

V tomto roku bol predsedom poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z Bratislavy, členovia poroty Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf a Bystrík Vančo výtvarník – ilustrátor, ktorí hodnotili 213 výtvarných diel od 47 autorov a navrhli 10 cien a 7 čestných uznaní.

Na výstave sa stretávame s autormi, ktorí sa mnohé roky pravidelne zúčastňujú Trnavskej palety a ich práce už získali ocenenia v krajských a celoslovenských kolách súťaže.

Je zaujímavé sledovať cestu tvorivého hľadania súťažiacich autorov, pokroky a odhodlanie, ktoré ich posúvajú dopredu, radosť z tvorby, vychádzajúcej z ich autentických skúseností, sebavyjadrovania sa.

Vystavené práce každoročne predstavujú vyvrcholenie viacročnej práce autorov, štúdium, hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie techniky a materiálu.

Verejnou prezentáciou súťažných prác organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Dom umenia v Piešťanoch zvyšujú záujem širokej verejnosti o umeleckú tvorbu a napomáhajú kultivovaniu životného štýlu spoluobčanov.

Text: Tlačová správa – Trnavské osvetové stredisko Obr.: Rudolf Rypák – Krokodílie slzy