Tridsaťtri rokov po alebo Ako zvládame demokraciu dnes?

Od novembra 1989 ubehlo 33 rokov. Za ten čas si slovenská spoločnosť prešla už celkom slušnú cestu, pri ktorej sa učila fungovať v demokratickom zriadení. Ako teda demokraciu zvládame dnes? Čo nám priniesla? Kam bude pokračovať naša cesta? Sú pred nami nejaké výzvy, ktoré odkazujú k hodnotám novembra 89?

Nielen o týchto otázkach, ale aj o svojich spomienkach na udalosti novembra 1989 budú hovoriť hostia počas diskusného večera v Elektrárni Piešťany.

Pozvanie prijala Jana Kotová, aktuálne predsedníčka Klubu 89 a iniciátorka jeho vzniku. Klub 89 združuje osobnosti Nežnej revolúcie, ale aj tých, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a majú záujem o zachovávanie a upevňovanie demokratických princípov v spoločnosti. V porevolučnom období pôsobila ako námestníčka ministra, následne v rokoch 1991 – 1992 bola sama ministerkou obchodu.

Ďalším členom Klubu 89, ktorý zavíta do Piešťan, je právnik Milan Galanda. Priamy účastník revolučných udalostí predovšetkým na Orave, odkiaľ pochádza. V rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako poslanec Slovenskej národnej rady. Aktuálne je kontrolórom bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.

Pozvanie prijala aj súčasná poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Drábiková, žijúca v Piešťanoch. Tá v predošlom období pôsobila tiež ako poslankyňa TTSK. Pred vstupom do politiky vyštudovaná psychologička pracovala prevažne v treťom sektore, kde pomáhala najrozličnejším skupinám ľudí od utečencov, cez ľudí bez domova až po rodiny s deťmi.

Diskutovať nielen o novembri bude i piešťanský advokát Ján Chmelo, ktorý patril v roku 1989 k aktívnym členom Mestského koordinačného výboru občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu. V rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako poslanec Slovenskej národnej rady. Neskôr si založil vlastnú advokátsku kanceláriu, v ktorej pôsobí dodnes.

So svojimi pohľadmi na novembrové dianie, ale tiež na neskorší ponovembrový vývoj sa v rámci diskusie podelí rovnako Viktor Nižňanský, jeden z členov piešťanskej VPN. Okrem iného  v ponovembrovom období pôsobil ako splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu či na poste vedúceho Úradu vlády SR. V súčasnosti je riaditeľom komunálneho výskumného a poradenského centra KOM.

Šesticu pozvaných hostí doplní piešťanský rodák Pavol Krištof  z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa venuje vzdelávaniu mladej generácie v oblastiach ako sú politické systémy, politické myslenie a diplomacia. Je tiež členom Konzervatívneho klubu pri Trnavskej univerzite.

Diskusiu bude moderovať Peter Rusnák z piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina, ktorý sa venuje množstvu aktivít umožňujúcich mladým ľuďom kriticky myslieť a získavať medzinárodný rozhľad a potrebné vedomosti pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Stretnutie v Elektrárni Piešťany sa uskutoční v pondelok 21. novembra 2022 od 18:30 h. Organizátorom je Elektrárňa Piešťany, OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany a Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a garant Olympiády ľudských práv v Trnavskom kraji Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany.

Zdroj: Tlačová správa – Elektrárňa Piešťany

Foto: Eva Drobná – Balneologické múzeum I. Wintera