Trest pre kontrolóra: 6 mesiacov bez odmien

V kauze údajného úniku informácií a osobných údajov z mestského úradu padol prvý trest. Poslanci ho uložili mestskému kontrolórovi, ktorý podľa nich nekoná.

steakpark_banner_700x150

Na májovom zastupiteľstve rozhodli, že po dobu 6 mesiacov nebudú Petrovi Konečnému vyplácané odmeny.

Jeho plat je súčinom priemernej mzdy v hospodárstve (v roku 2014 to bolo 858 eur) a koeficientu určeného podľa zákona počtom obyvateľov mesta. V Piešťanoch je to 2,24. Predchádzajúci poslanci mu po jeho zvolení schválili odmenu vo výške 20 % platu. O tú na pol roka príde.

Zastupiteľstvo udelilo napomenutie kontrolórovi za nečinnosť a marenie kontroly na návrh Ivety Babičovej. Poslankyňa namietala, že je nedostatočne aktívny v šetrení možného porušenia zákona pri nákupe pevných diskov pre mestský úrad.

K nemu malo prísť v sobotu 7. marca, teda v deň kedy z mestského úradu mohli uniknúť niektoré informácie. Iveta Babičová má podľa vlastných slov kópie dokladov o nákupe pevných diskov. Podnet podala v súvislosti s možným porušením zákona o finančnej kontrole. Petra Konečného žiadala, aby tento nákup preveril. Ten však v informatívnej správe konštatuje, že mestský úrad mu príslušné doklady nepredložil.

Ďalej uvádza, že únikom informácií sa zaoberá polícia, prokuratúra aj Úrad na ochranu osobných údajov. Ich šetrenie nebolo k termínu májového zastupiteľstva ukončené a preto kontrolór nemôže podávať akékoľvek informácie.

V tejto súvislosti Tomáš Hudcovič upozornil, že poslanci mali byť oboznámení s výsledkom bezpečnostného auditu už v máji. Viceprimátor Michal Hynek mu odpovedal, že sa tak stane na najbližšom pracovnom stretnutí: „Závery z vykonaných kontrol podľa bezpečnostnej politiky mesta budú uvedené v dokumente Vyhodnotenie stavu informačnej bezpečnosti, ktorý bude spracovaný v súlade s bezpečnostnou smernicou.“

Dodal, že chránené materiály nemôžu byť predložené na verejné zasadnutie zastupiteľstva.

„Všetko bolo smerované k tomu, aby sa táto vec mohla zamiesť pod koberec,“ reagoval Jozef Malík, ktorý nakoniec navrhol, aby bol na najbližšie zastupiteľstvo predložený výstup z bezpečnostného auditu. Toto zasadnutie bude zrejme neverejné.

Text a foto: Martin Palkovič