Termín dokončenia Kolonádového mosta posunuli

Na základe dodatku k zmluve môžu stavebné práce trvať až do konca októbra. Pôvodne mali byť hotové v septembri. Radnica a dodávateľská firma sa tiež dohodili, že cena bude o 4-tisíc eur nižšia.

Rekonštrukcia Kolonádového mosta začala frézovaním asfaltu 12. júna minulého roka a podľa zmluvy medzi radnicou a firmou Swietelsky Slovakia mala trvať 15 mesiacov.

Teraz je jasné, že sa v pôvodne plánovanom termíne neskončí. Mesto zverejnilo dodatok k zmluve, na základe ktorého je ukončenie rekonštrukcie stanované na 30. októbra 2020.

„Termín sa posúva z dôvodu naviac prác a omeškania dodávky materiálu počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom,“ vysvetlil Martin Ričány, hovorca Mestského úradu Piešťany.

Zo zverejneného dodatku k zmluve tiež vyplýva, že za naviac práce by mala radnica zaplatiť vyše 164-tisíc eur. Ušetrí však na nezrealizovaných prácach, ktorých hodnota je o približne 4-tisíc eur vyššia. Finálna cena za rekonštrukciu je preto upravená z pôvodných 1 766 350,57 eur na 1 762 328,47 eur (s DPH).

Zmluva s firmou Swietelsky Slovakia nezahŕňa vybavenie vnútorných priestorov Kolonádového mosta. Tie po rekonštrukcii dostanú novú funkciu. Namiesto obchodov tam bude galéria a Piešťanské informačné centru, ktoré teraz sídli na Pribinovej ulici.

Kompletne hotový, vrátane vnútorných priestorov, preto Kolonádový most nebude skôr ako začiatkom budúceho roka.

Text a foto: Martin Palkovič