Štatistický úrad bude zisťovať ako sa máme

Príjmy a životné podmienky v domácnostiach sú predmetom zisťovania Štatistického úradu SR, ktoré sa uskutoční aj v Piešťanoch. Od 9. apríla môže pracovník poverený funkciou opytovateľa navštíviť aj vás.

Podľa listu zo Štatistického úradu SR, ktorý zverejnila radnica, sa musí preukázať osobitným poverením. „Všetky informácie a názory ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne pre štatistické účely,“ píše sa v liste.

Do projektu bude zapojených takmer 500 obcí a 6-tisíc domácností. Samosprávy majú k jeho úspešnej realizácii prispieť informovaním svojich obyvateľov.

Výsledky zisťovania majú umožniť analýzu životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnanie v rámci Európskej únie. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík v krajinách EÚ.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič