Športová trieda má vzniknúť na ZŠ Holubyho už v septembri

Projekt, ktorý vo februári prerokuje mestské zastupiteľstvo, je zameraný na futbal, basketbal a florbal. Športové triedy poskytnú deťom väčší priestor pre tréningový proces.

Prvá z nich by mala začať fungovať na Základnej škole na Holubyho ulici už od nasledujúceho školského roka. Predpokladaný počet žiakov je 25. V nasledujúcich rokoch majú športové triedy pribúdať.

Projekt samospráve predložili zástupcovia základnej školy a športových klubov (PFK, Páv Piešťany a Piešťanské Čajočky). Práve na tieto športy – futbal, florbal a basketbal, majú byť triedy zamerané. Navštevovať ich môžu chlapci aj dievčatá od piateho ročníka.

Popri klasickej výučbe a rozšírenej športovej príprave sa budú vzdelávať aj v oblasti športovej teórie, v terminológii v cudzích jazykoch a v problematike správnej životosprávy. Absolventi športových tried môžu nájsť uplatnenie na stredných školách zameraných na šport, zdravú výživu, športovú medicínu a podobne.

Termín talentových skúšok je stanovený na 26. apríla. Podrobnejšie informácie autori projektu zverejnia po kladnom stanovisku mestského zastupiteľstva. Poslanci sa touto tému budú zaoberať na februárovom zasadnutí.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič