Spomienka na veteránov rozozvučí kostolné zvony

Posledná salva 1. svetovej vojny zaznela 11. novembra 1918 o 11.11 h. Odvtedy si v tento deň pripomíname obete vojnových konfliktov, ale až tento rok sa v slovenských obciach a mestách rozozvučia pri tejto príležitosti kostolné zvony. Iniciatívu, aby sa Slovensko pripojilo k tradíciám Medzinárodného dňa vojnových veteránov, rozvíja Únia vojnových veteránov SR.

Deň podpisu prímeria po dovtedy najhoršom vojnovom konflikte v dejinách sa už v roku 1921 stal Medzinárodným dňom vojnových veteránov. Vďaka básni In Flanders Fields, ktorú napísal kanadský lekár John McCrae v máji 1915, keď sa v oblasti západného Flámska zúčastnil na krvavej bitke o belgické mestečko Ypres, je symbolom tejto spomienky kvet divého maku.

Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky, ktorá je od roku 2011 členom medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl OSN, vďaka stále sa rozširujúcej medzinárodnej spolupráci, a stretnutiam s vojnovými veteránmi z celého sveta, rozvíja už niekoľko rokov iniciatívu na pripojenie sa Slovenskej republiky k tradíciám Medzinárodného dňa vojnových veteránov.

Vo viacerých mestách je hlavným organizátorom pietnych spomienok a v tomto roku sa obrátila s výzvou na cirkvi, aby sa pripojili rozozvučaním zvonov. Už v stredu 11. novembra o 11.11 h prejaví Slovensko týmto spôsobom úctu všetkým obetiam vojnových konflilktov. Zvony budú znieť vo všetkých farnostiach, ktoré na výzvu zareagujú a k iniciatíve sa pripoja. Výnimkou by nemali byť ani Piešťany a okolité obce.

Podľa viceprezidenta Únie vojnových veteránov SR Jozefa Kubíka zvony pri tejto príležitosti znejú aj v okolitých krajiných, ale aj vo Francúzsku, Veľkej Británii alebo v Austrálii. Podobný zvyk bol pritom po 1. svetovej vojne živý aj u nás. Obete vojnových konfliktov vtedy ľuďom pripomínali obecní hlásnici prostredníctvom bubnovania alebo trúbenia.

„Chceme túto tradíciu opäť oživiť a pripojiť sa tak k demokratickým krajinám, ktoré si veteránov takýtmo spôsobom uctievajú. Dúfame, že sa naša iniciatíva postupne rozšíri a v nasledujúcich rokoch budú 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte biť všetky zvony na Slovensku,“ hovorí Jozef Kubík.

Text a ilustr foto: Martin Palkovič

Inzercia