25.08.2016 # 13:01 # 13:01

Slovenské národné povstanie si pripomenieme udelením čestného občianstva

Piešťany si tento rok pripomínajú výročie Slovenského národného povstania udelením čestného občianstva rodákovi, ktorý bol zavraždený v koncentračnom tábore. Vojtecha Ábela udal niekto z jeho susedov.

Čestné občianstvo mesta Piešťany udeľuje mestské zastupiteľstvo ľuďom, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

V minulosti získali toto ocenenie Ľudovít Winter, Eugen Suchoň, Martina Moravcová, Dušan Dušek a ďalší.

Vojtech Ábel si túto poctu zaslúžil za svoju odvahu, statočnosť a nasadenie vlastného života pri Slovenskom národnom povstaní. Slávnostné udelenie čestného občianstva mesta Piešťany pre pplk. Vojtecha Ábela in memoriam sa uskutoční dňa 26. augusta v zasadacej miestnosti mestského úradu.

Vojtech Ábel pochádzal zo starej piešťanskej rodiny. Vynikol ako špecialista technickej zbrojnej služby československej armády. Po vzniku Slovenského štátu pracoval na ministerstve obrany, ale neskôr sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania. Najskôr organizoval presun materiálu a pohonných hmôt do Banskej Bystrice, potom pôsobil ako prednosta automobilovej služby Vojenskej obrannej oblasti 1.

Po porážke SNP sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, ale podarilo sa mu ujsť. Napokon bol na základe udania susedov zatknutý doma v Piešťanoch príslušníkmi Hlinkovej gardy. Po neľudských výsluchoch ho uväznili v koncentračnom tábore Mathausen a krátko pred koncom vojny popravili.

Zdroj: piestany.sk Článok bol prvýkrát publikovaný 1. augusta 2016

X