05.08.2015 # 10:32 # 10:32

Silné a slabé stránky Piešťan pomáhali hľadať občania

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2025 musí mať samospráva do konca roka. Do jeho prípravy sa zapojili aj obyvatelia. Odborníkom zo spoločnosti Centire pomáhali identifikovať príležitosti aj hrozby v napredovaní nášho mesta.

Aj na základe workshopu, ktorý sa včera uskutočnil v mestskej knižnici vznikne SWAT analýza. Stretnutiu s občanmi predchádzali hĺbkové rozhovory s ľuďmi, ktorí dobre poznajú naše mesto. Taktiež začal prieskum verejnej mienky, do ktorého sa môže zapojiť každý vyplnením jednoduchého internetového dotazníka.

Z toho všetkého vzniknú projektové zámery, ktoré by mali byť do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 2015-2025 zahrnuté. Tento dokument je potrebný na čerpanie dotácií z eurofondov.

Zástupcovia spoločnosti Centire včera informovali, že podľa hĺbkových rozhovorov sú Piešťany považované za dobré miesto na život. Veľkým mínusom je však malé množstvo pracovných príležitostí aj fakt, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia musia často dochádzať za prácou. Tunajšia populácia pritom starne rýchlejšie ako je Slovenský priemer. Ľudí trápia zlé cesty, ale aj problémy s parkovaním na najväčšom sídlisku.

Tieto slabé stránky, ale aj veľa silných, budú zapracované v SWOT analýze, ktorú radnica zverejní na svojej web stránke. Občania ju budú môcť pripomienkovať a schváleniu PHSR bude prechádzať ešte niekoľko pracovných stretnutí, ktorých sa môže zúčastniť každý.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X