Silné a slabé stránky Piešťan môžete pripomienkovať aj vy

Radnica na svojom webe zverejnila Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025, ktorý môžu do 15. januára pripomienkovať občania. Dokument potrebný na čerpanie eurofondov by malo potom schváliť mestské zastupiteľstvo.

Zlé podmienky na podnikanie, málo možností zamestnať sa, slabá propagácia mesta – to sú iba niektoré zo slabých stránok Piešťan, ktoré našli odborníci v spolupráci s občanmi. K tým silným patria prírodné podmienky ako napríklad množstvo zelene, liečivé pramene alebo teplá a slnečná klíma.

SWOT analýza je súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany, ktorý obsahuje aj konkrétne projektové zámery. Tie by mali byť realizované do roku 2025 aj s finančnou podporou zo strany Európskej únie.

Mesto tento dokument zverejnilo na svojej web stránke. Svoje pripomienky k nemu môžu na mestský úrad poslať fyzické aj právnické osoby a to do 15. januára.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič