Sezóna na Beckove štartuje tento víkend

V máji uplynie 20 rokov, čo bol hrad Beckov po ukončení rekonštrukcie viacerých objektov sprístupnený verejnosti. Pri tejto príležitosti zavíta na hrad za zvuku fanfár hradný pán so svojím sprievodom. Otvorenie sezóny sa uskutoční v sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája 2016.

Po slávnostných príhovoroch prevezme kastelán kľúče od hradu a zahrmí výstrel, ktorý odštartuje bohatý program v réžii skupiny historického šermu Galahad. Rytierske turnaje, šermiarske súboje, vážne i veselé scénky z histórie, ale aj rozprávky pobavia každého diváka.

Návštevníci sa môžu preniesť do stredoveku v dobovom tábore s kuchynkou i pojazdnou zbrojnicou. Pre veľkých i malých sú pripravené hry, súťaže a veľa inej zábavy.

V Muzeálnych domčekoch na dolnom nádvorí hradu je nová expozícia dokumentujúca stavebné premeny hradu Beckov spolu s výstavou historických predmetov – nálezov pochádzajúcich z archeologického výskumu hradu.

Prehliadky s výkladom budú v hodinových intervaloch začínať od o 9:30 h. Všetci si z návštevy hradu môžu domov priniesť veľa pekných zážitkov.

Sobota: 10:00 – 18:00 h
• dobový tábor, šermiarske vystúpenia, stredoveká kuchynka
• ukážka zbraní a zbroje, lukostrelecká škola, hry pre deti
• súťaže pre deti i dospelých o zaujímavé ceny

11:00 Kohút a Ľalia
Predstavenie o láske dvoch rytierov k spanilej dáme. Odveká téma dobra a zla prenikne aj do postáv rytierov. Dej sprevádza veršované slovo herolda, ktoré vyčarí jedinečnú atmosféru stredovekej kurtoázie.

12:00 Šľahačkové kráľovstvo
Dostanete sa do rozprávkového sveta, v ktorom sa odohráva súboj dobra a zla. Nechýba ani drak, princezná, či odvážny rytier, ktorý zachráni svet.

13:00 Slávnostné otvorenie sezóny
Príchod šľachtickej družiny
Príhovory, odovzdanie kľúčov kastelánovi
Slávnostný výstrel
Otvorenie výstavy
Šermiarska exhibícia

14:00 Božie súdy
Šermiarske vystúpenie Vás zavedie do časov, keď Božie súdy neboli výnimočným javom a stretávali sa v nich šľachtici, žoldnieri alebo tí chudobnejší…
15:00 Vlajková show
Pôsobivé choreografie, žonglér, brušná tanečnica za sprievodu dych vyrážajúcej hudby.

16:00 Vo víne je sila
„Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“… šermiarsko-divadelné predstavenie rozpráva o tom, že nie len pravda sa skrýva vo víne.

17:00 „Scenár“
Originálne divadlo o hercoch, ktorí zabudli scenár, nevedeli text a boli na javisku ako stratení…

Nedeľa: 10:00 – 17:00
• dobový tábor, šermiarske vystúpenia, stredoveká kuchynka
• ukážka zbraní a zbroje, lukostrelecká škola, hry pre deti
• súťaže pre deti i dospelých o zaujímavé ceny

11:00 Kohút a Ľalia
Predstavenie o láske dvoch rytierov k spanilej dáme. Odveká téma dobra a zla prenikne aj do postáv rytierov. Dej sprevádza veršované slovo herolda, ktoré vyčarí jedinečnú atmosféru stredovekej kurtoázie.

12:00 Rytiersky turnaj
Dych vyrážajúce súboje urodzených rytierov o ruku spanilej panny Anny, Jany…alebo Hany? No, to je predsa jedno…

13:00 Všetky ženy rytiera Richarda
Rytier Richard sa na vlastnej koži presvedči, že so ženským srdcom sa neradno zahrávať a keď sa stretnú všetky Richardove ženy, naplní sa nočná mora každého dona Juana a rytierovi nezostane nič iné, len sa spasiť útekom

14:00 Božie súdy
Šermiarske vystúpenie Vás zavedie do časov, keď Božie súdy neboli výnimočným javom a stretávali sa v nich šľachtici, žoldnieri alebo tí chudobnejší…

15:00 Šľahačkové kráľovstvo
Dostanete sa do rozprávkového sveta, v ktorom sa odohráva súboj dobra a zla. Nechýba ani drak, princezná, či odvážny rytier, ktorý zachráni svet.

16:00 Vlajková show
Pôsobivé choreografie, žonglér, brušná tanečnica za sprievodu dych vyrážajúcej hudby.

17:00 „Scenár“
Originálne divadlo o hercoch, ktorí zabudli scenár, nevedeli text a boli na javisku ako stratení…

Zdroj: beckov.sk