Sestry povedia NIE rozkrádaniu zdravotníctva pred piešťanskou nemocnicou

Na protest majú prísť ľudia z celého Slovenska. Vládu a parlament chcú donútiť, aby hľadali finančné zdroje na platy zdravotníkov a dostatočné pokrytie zdravotnej starostlivosti pre občanov celej krajiny. Organizátori chcú ukázať, že sestry sú jednotné podobne ako v rokoch 2011 a 2013.

„Vyzývame všetky sestry a pôrodné asistentky, ostatných zdravotníckych pracovníkov, ale aj pacientov, ktorí nie sú spokojní so stavom, ktorý v zdravotníctve pretrváva už vyše 20 rokov, aby svojou osobnou účasťou podporili zmenu, ktorá je nevyhnutná,“ píš na svojej web stránke Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Protest sa uskutoční v utorok 9. decembra od 16.30 do 18.00 h pred Nemocnicou Alexandra Wintera. Jeho organizátori si myslia, že populistické kroky súčasnej vlády majú za následok zníženie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej občanom tejto krajiny – pacientom a zároveň prehlbujú nespokojnosť zdravotníkov.

„Jediní komu tento systém vyhovuje sú paraziti, ktorí sa priživujú na nefunkčnom systéme.Zdravotnícki pracovníci musia dennodenne nahrádzať vlastnými silami nedostatky systému, ktorý tu zaviedla chobotnica a politická mafia. Mnohí manažéri v zdravotníckych zariadeniach prikazujú šetriť na zdravotníckom materiáli, na personáli, na zdravotníckych pomôckach. Pritom sa vyciciavajú peniaze zo zdravotníckeho systému do súkromných firiem vlastnených politickou mafiou, ktoré sídlia v zahraničí,“ píše sa vo výzve.

Organizátori dodávajú, že finančné prostriedky na zvýšenie platov sa nenašli ani v rozpočte na rok 2015 a bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská ich počas doterajších rokovaní zavádzala. Dodávajú, že veľké očakávania nemajú ani od jej nástupcu Viliama Čisláka.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: sksapa.sk