Seniori budú mať vlastnú radu aj parlament

Po mládežníckom parlamente vznikne v Piešťanoch podobná inštitúcia pre seniorov. Má byť neutrálna a politicky nezávislá. O jej vznik sa zasadzuje iniciatíva Spoločne pre Piešťany. Primátor Miloš Tamajka dnes oznámil zriadenie Rady seniorov.

(Článok bol doplnený o informácie z mestského úradu o 15.30 h)

Vznik parlamentu ohlásil člen Spoločne pre Piešťany

„Členom seniorského parlamentu a zástupcom seniorov sa bude môcť stať občan mesta Piešťany starší ako 60 rokov,“ informoval na webe iniciatívy Petr Veverka, ktorý za vznikom inštitúcie stojí. Členmi by mali byť „osobnosti z oblasti ekonomiky, práva,  vedy, techniky, zdravotníctva, sociálnej oblasti, kultúry, športu prípadne ďalších odborností.“

Cieľom je vytvorenie kompletného názorového spektra a prezentácia názorov, vízií a možností pre zlepšenie kvality ich života. Parlament chce šíriť informácie dôležité pre seniorov, zaujímať stanoviská k vybraným témam a jeho členovia by sa mali zúčastňovať na rokovaniach odborných komisií mestského zastupiteľstva.

Seniorský parlament bude mať 21 členov a vznikne na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa uskutoční 16. apríla v reštaurácii Semafor. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese dokumentpn.sk@gmail.com.

Podobnú inštitúciu chce vytvoriť aj radnica

Mesto Piešťany má s mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov dohodu o spolupráci. Memorandum podpísal ešte pred komunálnymi voľbami vtedajší primátor Remo Cicutto. Jeho nástupca Miloš Tamajka chce zriadiť svoj poradný orgán zložený zo starších Piešťancov.

„So seniormi budem spolupracovať napríklad v oblasti celoživotného vzdelávania, oblasti sociálnej a zdravotníckej, oblasti kultúrnej a spoločenskej, ale aj športovej, rekreačnej a pohybovej. Dôležitá je aj oblasť podpory a upevňovania úzkej spolupráce samosprávy a seniorov mesta a oblasť plánovania a podpory aktivít seniorov v meste,“ citovala Miloša Tamajku mestská web stránka.

Vytvorenie Rady seniorov je zakotvené už v memorande. Jej členovia budú predkladať návrhy a podávať podnety na riešenie problémov v meste. „Túto radu zriadim v priebehu nasledujúcich dní. Preto všetkých seniorov pozývam na stretnutie, kde sa môžu dozvedieť viac,“ dodal primátor.

Uskutoční sa 23. marca o 14.00 h v kine Fontána a sú naň pozvaní aj zástupcovia a členovia piešťanských občianskych združení.

Zdroj: spolocneprepiestany.sk, piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič