Seniori a ľudia v núdzi majú nárok na obed za 1 euro

Stravovanie zabezpečuje radnica vo viacerých prevádzkach. Piešťanci s najnižším prijímom zaplatia za obed jedno euro.

O stravovací preukaz, na základe ktorého majú seniori a ľudia v núdzi prístup k strave za výhodnejších podmienok, môžu požiadať na oddelení sociálnych a školských služieb Mestského úradu Piešťany.

„Treba si so sebou priniesť výmer o dôchodku platný od januára 2017 (resp. rozhodnutie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi), občiansky preukaz, kartičku ZŤP – ak ste jej držiteľom (v prípade manželskej dvojice treba zdokladovať uvedené doklady od oboch manželov). V prípade rozvozu si treba vyzdvihnúť tlačivo na MsÚ a dať ho potvrdiť u všeobecného lekára,“ informovala na svojej web stránke radnica.

Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi:
v jedálni na Staničnej ulici, vo Vile Julianne na Štefánikovovej ulici a v Semafore na Ulici Andreja Hlinku.

Oprávnenými žiadateľmi sú ľudia, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú ťažko zdravotne postihnutí alebo dovŕšili dôchodkový vek.

„Po vybavení stravovacieho preukazu je možné sa okamžite stravovať V Jedálni na Staničnej 22 a v ZpS Vila Julianna nakoľko v uvedených zariadeniach sú voľné kapacity,“ uvádza ďalej na svojej web stránke mestský úrad.


Úhrada za stravovanie je stanovená diferencovane podľa výšky príjmu žiadateľa:

Cena stravného lístka pre jednotlivca s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:

Do výšky   Dávky v hmotnej núdzi + príspevky – 1,00 € / obed

Do sumy    300 € – 1,50 € / obed

Do sumy    430 € – 2,10 € / obed

Do sumy    550 € – 2,50 € / obed

Jednotlivec s príjmom nad 550 € – 2,80 € / obed

Cena stravného lístka pre manželskú dvojicu s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:

Do výšky   Dávky v hmotnej núdzi + príspevky – 1,00 € / obed

Do sumy    500 € – 1,50 € / obed

Do sumy    650 € – 2,10 € / obed

Do sumy    750 € – 2,50 € / obed

Dvojica s príjmom nad 750 € – 2,80 € / obed

Úhrada za rozvoz stravy je stanovená na 0,30 € obed/deň.


Zdroj: piestany.sk Foto/Credit NeONBRAND