Sasinkova: Cyklistický pás ustúpi parkujúcim autám

Dopravné značenie sa po dokončení rekonštrukcie chodníkov na Sasinkovej ulici nezmení. Zákaz státia bude v smere do centra. Na druhej strane ulice môžu vodiči nechať svoje autá z časti na chodníku.

Podľa pôvodných plánov sa mali už tento rok dostať cyklisti po vlastnom chodníku resp. koridore od stanice až do centra Piešťan. Radnica z finančných prostriedkov Európskej únie stavia cestu pre cyklistov po oboch stranách Ulice Andreja Hlinku.

Tá sa mala pri Priori napojiť na pás vyznačený na vozovke a cyklistov doviesť až po kruhovú križovatku Sasinkovej a Radlinského. Na oboch stranách Sasinkovej ulice preto mali byť vysoké obrubníky a betónové polgule zabraňujúce parkovanie vozidiel.

Proti takémuto riešeniu sa postavili obyvatelia tejto ulice. Namietali, že sa autami nedostanú do svojich dvorov. Podnikatelia, ktorí tam majú prevádzky, sa obávali, že absencia miest na parkovanie odradí zákazníkov.

Počas stavebných prác preto prišlo k zmene projektu. Mesto ustúpilo a na ulici nie sú vysoké obrubníky ani betónové polgule. A podľa najnovších informácií bude minimálne v smere z centra na stanicu chýbať aj koridor pre cyklistov.

Vyplýva to z odpovede prednostky mestského úradu Lívie Damborákovej na interpeláciu poslanca Mariana Urbanka. „Po dohode so spracovateľom (projektovej, pozn. red.) dokumentácie a dopravným inšpektorátom realizácia dopravného značenia bude v pôvodnom rozsahu, t. j. zákaz zastavenia bude na strane od Ulice A. Hlinku a na druhej strane nebude osadený zákaz zastavenia.“

Prednostka zároveň informovala, že šírka ulice neumožnila vytvoriť pri rekonštrukcii parkovacie miesta. Stavebné práce sú podľa jej slov pozastavené kvôli nevhodným poveternostným podmienkam – chýba nasvietenie priechodov pre chodcov aj zastávka MHD.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: unsplash.com/Andrew Gook