Rytmus na Festivale Modrých škôl v Elektrárni Piešťany

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike v spolupráci s Úradom vlády SR organizuje v utorok, 23. júna 2015 od štrnástej hodiny v priestore Elektrárne Piešťany Festival Modrých škôl.

Ide o neformálne stretnutie žiakov a učiteľom z takmer 70 základných a stredných škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Modré školy. Projekt je súčasťou programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z grantov EHP a Nórska, ako aj štátneho rozpočtu SR. Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Na festivale školy hravou formou predstavia svoje projekty, žiaci si zasúťažia a od odborníkov z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen či Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch sa dozvedia aj niečo nové o ochrane prírody, zdravom životnom prostredí aj o tom, ako sa ešte viac môže každý z nás pričiniť o čisté lesy, rieky, ale aj miesta či mestá, kde žijeme. Najväčším lákadlom bude hosť festivalu – raper Rytmus.

V rámci programu Prispôsobenie sa zmeny klímy a výzvy ACC03 základné a stredné školy z celého Slovenska implementujú projekty, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a vedomostí v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, najmä prevencie pred povodňami a suchom.

Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Nórskym kráľovstvom v máji zorganizoval študijnú cestu do Nórska „Blue Trip Norway,“ na ktorej sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia škôl implementujúcich spomínané projekty. Po svojom návrate študenti navrhli nadväzujúce stretnutie, na ktorom by sa ďalej venovali zmene klímy a opatreniam, ktoré možno realizovať na jej zmiernenie.

Úrad vlády Slovenskej republiky sa rozhodol tomuto návrhu vyhovieť a okrem participácie na Festivale Modrých škôl zorganizoval Seminár pre Modré školy od 22. do 26. júna v Prašiciach – Duchonke, na ktorom budú odborníkmi prezentované najnovšie trendy v oblasti ochrany vôd, vodného hospodárstva a klimatických zmien a v rámci ktorého študenti vykonajú aj drobné pomocné práce súvisiace so spravovaním vodných tokov na Slovensku. Tieto práce budú vykonávať pod dohľadom odborníkov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Piešťany.

Text: Tlačová správa MsÚ Piešťany Foto: Mário Petlák