Rozvoj cyklodopravy v kraji môže pripomienkovať verejnosť

Trnavská župa ponúka verejnosti možnosť vyjadriť sa k rozvoju cyklistickej dopravy na jej území. Stratégiu na roky 2018-2022 zverejnila na svojej web stránke, ľudia ju môžu pripomienkovať do 15. októbra.

„Našim zámerom je pripraviť kvalitný dokument, na ktorom nájdu zhodu všetky zainteresované strany a obyvateľom kraja poskytne priestor na to, aby sme ďalej rozvíjali cyklodopravu ako reálnu alternatívu k individuálnej automobilovej doprave,“ povedal Jaroslav Hric, riaditeľ Odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia TTSK.

Na príprave stratégie sa podieľali mestá na území kraja, oblastné organizácie cestovného ruchu, aktivisti a združenia, ktoré sa cyklodoprave aktívne venujú. Dokument koncepčne rieši rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na území TTSK a obsahuje konkrétne návrhy a opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov.

„Uvedomujeme si, že ide o jeden z najdôležitejších dokumentov, pokiaľ ide o rozvoj cyklodpravy v našom kraji. Chceme preto poskytnúť čo najširší priestor na diskusiu a umožniť všetkým, ktorí majú záujem, aby vyjadrili svoj názor. Pripomienky k stratégii je možné, do 15. októbra 2018, zasielať na adresu cyklo@trnava-vuc.sk. Návrhmi, ktoré by ešte mohli vylepšiť tento dokument, sa budeme samozrejme zaoberať,“ doplnil J. Hric.

Vedenie župy deklaruje, že rozvoj cyklodopravy je jeho prioritou. Celkovo prispeje trnavská župa tento rok na projektové dokumentácie cyklotrás 300-tis. eur, vďaka čomu by mohlo pribudnúť viac ako 80-kilometrov ciest pre cyklistov, ktoré budú realizovať mestá a obce.

Stratégiu rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018-2022 nájdete na tejto adrese.

Zdroj: trnava-vuc.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič