Rozprúdime regióny – ukážky remesiel a tvorivé dielne v Elektrárni Piešťany

Nadácia ZSE v spolupráci s Elektrárňou Piešťany opäť prináša obľúbené podujatie zamerané na tradičné ľudové remeslá. V sobotu 7. decembra od 14:00 do 17:00 h si návštevníci vyskúšajú modrotlač, paličkovanú čipku, výrobky z hliny či zdobenie medovníkov. Vstup na podujatie je voľný.

OZ Bábence Krakovany svojou činnosťou zachraňuje svetový unikát, zanikajúcu Krakoviansku paličkovanú čipku. Pre návštevníkov si chystajú valce na paličkovanie a tí najzručnejší si môžu odniesť vlastnoručne vyrobenú vianočnú ozdobu.

Dlhovekosť, občianske združenie z farmy vo Vinosadoch, sa venuje chovu oviec, kôz, lám a tiav a spracovávaniu ich vlny. Na podujatí nám ukážu ako sa češe vlna, prácu s kolovrátkom a tkanie nití na krosnách.

OZ Cziffer svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenskej výšivky v obci Cífer. Práve tu bola založená prvá výšivkárska škola na Slovensku. Na mieste si budú môcť návštevníci osvojiť základné výšivkárske stehy, zapojiť sa do výroby spoločnej výšivky a prípadne si aj odniesť vlastnoručne zhotovenú výšivku.

Pro Libri, občianske združenie z Komárna, ktoré pôsobí pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho, príde tentokrát do Piešťan predstaviť hrnčiarske remeslo. Nebudú chýbať ukážky výrobkov a návštevníci podujatia si budú môcť na mieste vyskúšať výrobu hrnčeku na hrnčiarskom kruhu.

Chemický krúžok Kremík, ZŠ s MŠ Badín sa v rámci svojich aktivít snaží prispievať k zachovaniu tradície modrotlače pre ďalšie generácie. V Elektrárni Piešťany nám opäť predstavia technológiu potláčania pri tvorbe modrotlače a nebude chýbať ani možnosť zhotoviť si vlastnú modrotlačovú drobnosť. Program oživia aj módnou prehliadkou modelov navrhnutých zhotovených žiačkami ZŠ s MŠ Badín.

Obec Vaďovce z okresu Nové Mesto nad Váhom prispieva k ochrane a zachovaniu nehmotného dedičstva každoročným organizovaním podujatia „Bálešové hody“, na ktorých sa pečú tzv. vaďovské báleše – starodávne koláče. Návštevníkov podujatia v Elektrárni Piešťany pohostia zemiakovými plackami, v pečení ktorých organizujú v obci aj súťaže.

Proapis šíri svojimi aktivitami povedomie o včelách, včelárstve a včelích produktoch medzi širokou verejnosťou a deťmi. Pre návštevníkov podujatia si tentokrát pripravili odlievanie sviečok a výrobu populárnych včelobalov.

Monika Hižová z Cukrárskych potrieb MHS v Piešťanoch prinesie rôzne pečené dobroty, ktoré k vianočným sviatkom patria a zároveň návštevníkov na svojom stánku naučí zdobiť chutné medovníky z vlastnej dielne.

Zdroj: Tlačová správa – Elektrárňa Piešťany