Rozbehli petíciu za zachovanie záhradníckej školy v Piešťanoch

Trnavská župa plánuje v rámci optimalizácie presunúť Strednú odbornú školu (SOŠ) záhradnícku Piešťany do neďalekých Rakovíc, kde sídli škola s podobným zameraním. Proti tomuto zámeru vznikla petícia, krajské zastupiteľstvo o ňom bude rozhodovať koncom júla.

Nasledujúci školský rok by mal byť posledným, v ktorom budú žiaci naplno navštevovať SOŠ záhradnícku Piešťany. V prípade súhlasu krajských poslancov ju potom presťahujú a spoja so SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach. V Piešťanoch zostane detašované pracovisko a uvoľnené priestory budú slúžiť Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, ktorá sídli na rovnakej adrese. Má v nich vzniknúť IT centrum.

„Cieľom petície je zachovať záhradnícke školstvo v Piešťanoch a prípadne tu vybudovať centrum záhradníckeho vzdelávania,“ hovorí Eva Stručková, riaditeľka SOŠ záhradníckej, ktorá podpisovú akciu iniciovala.

Areál školy podľa jej slov spĺňa všetky požiadavky pre teoretické a praktické vzdelávanie. Sú tam pestovateľské plochy, skleníky, botanická záhrada, pomologický sad a rozárium.

„Ubezpečujeme, že nedochádza k rušeniu SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Pristupujeme k jej spájaniu so Strednou odbornou školou rozvoja vidieka v Rakoviciach, teda škôl, ktoré sú od seba vzdialené necelých 10 km. Týmto krokom chceme vytvoriť jednu silnú školu, ktorá bude centrom pre záhradníctvo a ovocinárstvo nielen v našej župe,“ uviedol tnavský župan Jozef Viskupič.

Riaditeľka sa obáva toho, že žiaci nenastúpia do Rakovíc, pretože im budú chýbať výhody mestského prostredia. Dlhodobo nie je udržateľná ani starostlivosť o areál, v ktorom bude mať spojená škola iba vysunuté pracovisko. Preto hrozí, že namiesto vzniku jednej veľkej záhradníckej školy zanikne tá piešťanská.

Záujem o štúdium na SOŠ záhradníckej Piešťany dlhodobo klesal. Do prvých ročníkov nastúpilo 16 alebo 17 žiakov, ale vlani ich už bolo podľa riaditeľky 21 a v septembri bude mať škola 20 prvákov.

„SOŠ v Rakoviciach má aktuálne 199 žiakov. SOŠ záhradnícka v Piešťanoch zaznamenala v ostatných desiatich rokoch radikálny pokles žiakov z 334 na 64, čo znamená, že jej priestory sú využité len na 53 %. V súčasnosti ide o školu s najmenším počtom žiakov v našej župe a zároveň o školu s druhou najvyššou percentuálnou potrebou dofinancovania normatívu. To znamená, že škole nestačí 100% finančných prostriedkov od štátu (normatív), ale župa musí, na prežitie, školu dofinancovať. To je neudržateľné,“ dodal župan J. Viskupič.

Optimalizácia sa má dotknúť aj ďalších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Komisia pre školstvo a mládež ju prerokuje 20. júla a o týždeň neskôr o nej budú rozhodovať krajskí poslanci.

Text a foto: Martin Palkovič