Rezort Piešťany potrebuje nové logo, autor dostane 2-tisíc eur

Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť. Návrhy treba posielať do 30. septembra. Vyhodnotí ich porota zložená z odborníkov na grafický dizajn a marketing a zástupcov oblastnej organizácie Rezort Piešťany.

Nové moderné logo a jednotný vizuálny štýl sa ponesú ďalšou komunikáciou Rezortu Piešťany, ktorý je vyhlasovateľom súťaže.

„Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Zmena dizajnu loga by mala zodpovedať meniacim sa podmienkam v mediálnej sfére,“ uviedol Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

Nové logo bude dôležitou súčasťou budovania značky Rezort Piešťany a jej následného pozicioningu v cestovnom ruchu, najmä z hľadiska destinačného marketingu a manažmentu aj pri prezentácii destinácie a jej aktivít.

„Nové logo by malo byť moderné, pútavé, ľahko zapamätateľné a malo by, samozrejme, vystihovať charakter našej organizácie,“ dodáva k súťaži výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná.

Do verejnej neanonymnej súťaže sa môže prihlásiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá a študentov súvisiacich odborov. V prípade účasti právnických osôb musí byť na súťažnom návrhu uvedený autor.

Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2020. Súťažné návrhy bude posudzovať sedemčlenná komisia zložená z odborníkov na grafický dizajn a marketing a zástupcov OOCR Rezort Piešťany.

Za víťazný návrh a vypracovaný dizajn manuál vyplatí vyhlasovateľ autorovi finančnú odmenu vo výške 2 000 eur.

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na visitpiestany.sk/verejna-sutaz-logo/

Zdroj: Tlačová správa – Rezort Piešťany