Reštaurovanie zbierok Balneologického múzea Imricha Wintera

V Balneologickom múzeu sa systematicky venujeme ochrane a starostlivosti o zbierkové fondy. V rámci toho pravidelne dávame reštaurovať hodnotné a z reštaurátorského hľadiska na záchranu náročné artefakty. Konzervovanie, ošetrovanie a čistenie predmetov, ktoré sú v lepšom stav vykonávame priamo v múzeu. Aj v minulom roku sme v týchto aktivitách pokračovali. Reštaurované boli predmety zo zbierok etnografie, histórie a prírodovedných zbierok.

Už v roku 1928 bola pod názvom „Etnografická sbierka“ sprístupnená prvá expozícia piešťanského (dnešného Balneologického múzea Imricha Wintera). Ako nám našepkáva aj názov, zberateľská činnosť členov Piešťanskej muzeálnej spoločnosti sa spočiatku sústredila na zbieranie národopisných artefaktov. Predovšetkým tých výtvarne zaujímavých, lahodiacich oku, ale hodnotných aj z historického hľadiska. Pochádzali z Piešťan ale i rázovitých regiónov Slovenska, napríklad z Liptova.

Jedným zo zbierkových predmetov získaných v tomto období je aj torzo drevenej truhličky, ktoré má evidenčné číslo E-34. Do zbierok múzea bola získaná ako torzo. Zaujala predovšetkým svojou výzdobou. Zachovaná vrchná časť (doska truhličky) je zdobená veľkým krížom, okolo ktorého sú solárne motívy, motívy srdca, geometrické ornamenty a číslice, zrejme letopočet, ktorý sa nedá jednoznačne identifikovať. Pravdepodobne je to rok 1886 (?). Zachovaná predná stena truhličky je nezdobená a je v nej zachovaný kovový zámok. Pôvodné fragmenty truhličky boli už v medzivojnovom období aplikované na novej drevenej podložke, ktorá bola zhotovená v tvare truhličky. Drevo zachovaných častí pôvodnej truhličky bolo napadnuté a zničené drevokazným hmyzom a lámalo sa. Predmet odborne očistil, ošetril a konzervoval konzervátor Gustav Niepel. Ďalším predmetom, ktorý nám ošetril a reštauroval bol svietnik v podobe plastiky kľačiaceho baníka (ev. číslo E-4625). Ide o typ drevenej polychromovanej ľudovej plastiky – baníka vo sviatočnom baníckom odeve. Ten tvorí biely kabát, červené nohavice so zlatými lampasmi a čierne čižmy. Okolo krku má stuhu čiernej farby uviazanú do mašle a okolo pása koženú zásteru. V pravej ruke drží podstavec na sviečku. Gustáv Niepel plastiku odborne ošetril a doplnil chýbajúcu časť ľavej nohy. Ďalšími predmetmi, ktoré boli reštaurované sú menšie drevené plastiky – anjel, kľačiaci pastier (ide o plastiky z betlehema, ev. č. E-4636, E-4639). Reštaurátorský zásah si vyžadoval aj kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom (ev. č. E-4641) – pôvabná ľudová práca neznámeho rezbára, datovaná do konca 19. storočia. Predmet sme získali do zbierok múzea darom ako súčasť kolekcie sakrálnych plastík zberateľa Kornela Duffeka. Ježiš Kristus má na hlave tŕňovú korunu. Okolo bedier má bielu rúšku uviazanú na ľavom boku. Osadený je na kríži hnedej farby, v hornej časti má tabuľku s nápisom INRI konturovanom čiernou farbou na bledom podklade. Telo plastiky Krista malo uvoľnenú pravú ruku, bolo oddelené od kríža a kríž bol poškodený, pravá časť priečneho brvno kríža bola zašpinené bielou farbou.

Zásah konzervátora zlepšil fyzický stav predmetu a obnovil jeho historicko-estetické kvality.

Vďaka finančným prostriedkom poskytnutým Fondom na podporu umenia sme mohli dať zreštaurovať dva zbierkové predmety spojené s významným osobnosťami slovenskej histórie a literatúry – vreckovku generála M. R. Štefánika a klobúk básnika Ivana Kraska. Oba predmety reštaurovala doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová.

Vreckovku získala do zbierok múzea Piešťanská muzeálna spoločnosť od rodiny generála spolu s ďalšími predmetmi a fotografiami zo Štefánikovej pozostalosti. Hodvábna vreckovka je zhotovená z jemnej  hodvábnej tkaniny v bledom fialovoružovom odtieni. V rohoch vreckovky, v bielych poliach sú vyobrazené  (namaľované) po 4 zástavy spojeneckých štátov a to identické na dvoch uhlopriečne protiľahlých stranách: belgická, anglická, francúzska, ruská a na ďalších dvoch protiľahlých stranách: anglická, belgická, francúzska a slovenská.

Reštaurátorka zistila, že okrem znečistenia povrchu vreckovky prachom je na nej výrazná škvrna po zatečení s hnedými okrajmi. V každom rohu bola vreckovka poškodená a časti hodvábneho materiálu chýbali. Celoplošne bola tkanina vreckovky oslabená narušením a rozpadnutím útkových nití.

Reštaurátorka vreckovku vyčistila suchou cestou – celoplošným povysávaním vysávačom s regulovaným sacím výkonom, za použitia mäkkého štetinového nástavca. Ďalším krokom bolo lokálne mokré čistenie škvŕn. Znečistené miesta čistila mechanicky vatovými tyčinkami  namočenými v demineralizovanej vode. Zdeformovanú tkaninu v priebehu čistenia tvarovala a formovala, upravené časti voľne vysušila. Potom vybrala a pripravila materiálu na sceľovanie poškodených častí tkaniny. Na celoplošné podloženie a spevnenie vybrala hodvábnu tkaninu – pongé najmenšej gramáže, dofarbenú podľa odtieňa vreckovky, farbivami na živočíšne vlákna značky Lanasol. Keďže tkanina vreckovky bola veľmi jemná a krehká, reštaurátorka jej plochu celoplošne podložila. Okrem bielych polí s vlajkami v rohoch vreckovky, aby boli zreteľne viditeľné z oboch strán vreckovky. Celú plocha novej tkaniny bola najskôr obšitá po okrajoch a potom našitá z rubovej strany po obvode vreckovky drobným predným stehom, hodvábnym vlasom. Následne boli zapracované otvory po obvode bielych polí so zástavami v rohoch a všetky poškodené časti boli fixované a spevnené skeletovacím a predným stehom, hodvábnym vlasom. Po zreštaurovaní bude vreckovka opäť vystavená v hlavnej expozícii múzea v časti venovanej osobnosti gen. M. R. Štefánika.

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme mohli dať reštaurovať aj klobúk básnika Ivana Kraska. Klobúk má zvnútra výrobnú značku „TOVÁRNA NA KLOBOUKY Jaques Mayer HUTFABRIK BRATISLAVA“. Je zhotovený  z hnedého vlneného filcu, dienko je podšité hodvábnou tkaninou svetlobéžovej farby. Po vnútornom obvode je lemovaný koženým pásikom. Po obvode je lemovaný tenkou hodvábnou lemovkou a zdobený je širšou stuhou. Vonkajšia a vnútorná strana klobúka sú znečistené nosením a prachom, vnútorná strana je znečistená v dôsledku nosenia. Na povrchu klobúka je aj niekoľko škvŕn a menšie deformácie tvaru. Veľmi poškodená je ozdobná stuha z hodvábu, ktorá je veľmi oslabená a rozpadáva sa na jednotlivé vlákna. Poškodená je aj tenká hodvábna lemovka po obvode, ktorá má predratú časť na hrane klobúka a miestami má uvoľnené upevňovacie stehy. Na základe výskumu reštaurátorka stanovila postup reštaurovania, ktorý tvoria nasledujúce kroky – čistenie suchou a mokrou cestou príprava a farbenie materiálu na reštaurovanie, fixovanie uvoľnených častí. Poškodené miesta budú postupne podložené zafarbenou tkaninou príbuznou originálu,  trhliny a oslabené budú fixované hodvábnym vlasom skeletovacími stehmi a prednými stehmi. Reštaurátorka vyrobí aj formu na deponovanie a vystavovanie klobúka. Klobúk plánujeme vystaviť v reinštalovanej expozícii básnika Kraska v jeho piešťanskom byte, ktorú v súčasnosti pripravujeme.

Text: Vladimír Krupa
Foto: Eva Drobná

Drevená truhlička zdobená ľudovými ornamentami, stav pred reštaurovaním

Stav po odbornom ošetrení a reštaurovaní

Baník v slávnostnej uniforme – nosič svetla, stav pred reštaurovaním

Soška baníka, stav po reštaurovaní

Drobná soška kľačiaceho pastiera, stav pred reštaurovaním

Kľačiaci pastier, stav po reštaurovaní

Kríž s ukrižovným Ježišom Kristom, stav pred reštaurovaním

Stav po reštaurovaní, detail

Vreckovka M. R. Štefánika, stav pred reštaurovaním

Vreckovka po zreštaurovaní

Jedno z poškodení vreckovky M. R. Štefánika, stav pred reštaurovaním

Detail vreckovky – stav po zreštaurovaní