Referendum je neplatné aj v Piešťanoch

V kúpeľnom meste bola účasť o niečo nižšia než je slovenský priemer. Dosiahla 19,70 %, pričom na celom Slovensku bola účasť oprávnených voličov na úrovni 21,40 %. Hlasovalo iba 943-tisíc ľudí. Referendum je teda neplatné.

V Piešťanoch bolo odovzdaných 4 853 hlasovacích lístkov, z toho 28 neplatných. Na prvú otázku odpovedalo ÁNO 94,46 % hlasujúcich, pri druhej otázke to bolo 92,01 % a pri tretej 89,70 %.

Piešťany ale nemali najmenšiu účasť v okrese. V meste Vrbové síce prišlo na referendum 21,65 % oprávnených voličov, ale v susednom Prašníku to bolo iba 82 ľudí, čo predstavuje percentuálny podiel na úrovni 11,78 %. V rámci nášho okresu bola najvyššia účasť v obci Pečeňady, kde hlasovalo takmer 38 % oprávnených voličov.

Výsledky zatiaľ nie sú oficiálne. V Trnavskom kraji by však účasť nemala presiahnuť 16,71 %.

Obyvatelia Piešťan odpovedali na otázky nasledovne:

referendum2015

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Graf: www.volbysr.sk