12.10.2015 # 16:23 # 16:23

Rating Mesta Piešťany je BBB+

Inzercia

Ide o mierne zhoršenie hodnotenia, ktoré bolo minulý rok na úrovni A-. Analýzu, ktorá hovorí aj o tom, či je subjekt schopný splácať svoje záväzky včas a v plnej výške, vypracovala European Rating Agency.

Táto agentúra hodnotí hospodárenie piešťanskej samosprávy už od roku 2003. V aktuálnej správe uvádza, že vlani bol „predpoklad realizácie viacerých investičných projektov, celkovo sa však ambiciózny plán nenaplnil a zrealizovala sa len štvrtina plánovaných investícií.“

Minulý rok mesto čerpalo kapitálové výdavky vo výške 2,2 mil. eur, a na tento rok malo kapitálové výdavky rozpočtované na dvojnásobok, ale „podľa posledných odhadov by mali klesnúť približne na úroveň 1,7 mil. EUR, čo je medziročný pokles zhruba o 25 % a oproti pôvodnému plánu pokles o dve tretiny.“

Nerealizovali sa totiž väčšie investície ako projekt e-Mesto Piešťany, rekonštrukcia Kolonádového mosta alebo I. etapa výstavby Plaveckého centra. V prvých dvoch prípadoch radnica nezískala na tieto investície finančné prostriedky z grantov. Realizáciu vonkajšej časti nového kúpaliska pri futbalovom štadióne stopli začiatkom roka poslanci.

Agentúra hodnotí pozitívne zadĺženosť mesta – tá spĺňa zákonom stanovené hodnoty. Radnica plánuje niektoré aktivity financovať aj prostredníctvom investičného úveru a pomocou vlastných zdrojov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: euroratings.co.uk

Inzercia
X