Ranč v centre Piešťan? Úrad oplotenie „Mliečaku“ nepovolil

Nájomca letnej terasy pri Bezovci stavbu nového oplotenia ani prístrešku so stavebným úradom nekonzultoval. Keďže ide o centrum mesta, na dodatočné stavebné povolenie potrebuje aj súhlas pamiatkárov. Radnica vzhľad budov nemôže regulovať.

Nové oplotenie letnej terasy na pešej zóne pripomína ranč. Nahrubo opracované drevené dosky podľa niektorých narúšajú vzhľad mestského centra. Terasa s oplotením odkazujúcim skôr na vidiecku krajinu je v blízkosti najstaršej budovy v Piešťanoch – bývalého riaditeľstva kúpeľov a stojí hneď vedľa Vily Astoria – moderného medzivojnového diela architekta Antona Slatinského.

„Stavba oplotenia ani nového prístrešku na časti plochy pôvodnej letnej terasy pri objekte Bezovec nebola stavebným úradom povolená a nebola ani konzultovaná na Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Bereczová.

Úradníci začali túto nepovolenú stavbu riešiť koncom minulého týždňa a kontaktovali Krajský pamiatkový úrad Trnava. Terasa sa totiž nachádza v pamiatkovej zóne mesta.

Investor bude preto predvolaný na ústne pojednávanie „vo veci prerokovania správneho deliktu resp. priestupku podľa stavebného zákona.“ Potom by mal podať žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a dokázať, že jeho konanie nebolo v rozpore s verejným záujmom. Na to bude potrebovať stanovisko pamiatkárov.

„Nelegálne stavby, pokiaľ neohrozujú život a zdravie ľudí, musia byť riešené v konaní o ich dodatočnom povolení, resp. odstránení  a až po preukázaní, že sú v rozpore s verejnými záujmami, chránenými stavebným zákonom, je možné vydať nariadenie na ich odstránenie,“ vysvetlila Eva Bereczová.

Dodala, že samotné radnica a jej oddelenie stavebných služieb nie je v podobných prípadoch považovaná za dotknutý orgán a v odvolacom konaní neberú jej stanovisko do úvahy.

O odpovede sme požiadali aj Krajský pamiatkový úrad Trnava. Nájdete ich na tejto adrese.

ranc_mliecak_02

Text a foto: Martin Palkovič