Radnica získala 1,62 mil. eur na kompostáreň

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu postavia na severnom okraji Piešťan – v areáli bývalého Zväzarmu. Presťahujú tam aj zberné stredisko.

Ministerstvo životného prostredia schválilo žiadosť mesta Piešťany o nenávratný finančný príspevok. Samospráva dostane z eurofondov 1,62 mil. eur na to, aby mohla vybudovať kompostáreň. Sama musí prispieť sumou 85 tisíc eur. Informoval o tom portál itms2014.sk.

Po dokončení projektu budú Piešťany efektívnejšie nakladať s odpadom. Doteraz bolo nutné bioodpad odvážať do kompostárne v Bernolákove. Pri množstve 4 000 ton to stálo 100 tisíc eur ročne.  Po novom z biologicky rozložiteľného odpadu vyrobia kompost, ktorý môže byť použitý napríklad na hnojenie v mestskom parku.

Kapacita piešťanskej kompostárne bude 4 800 ton odpadu za rok, pričom vznikne približne 2 880 ton kompostu.

Pôvodne mala kompostáreň vyrásť v areáli skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany. Obyvatelia Kanady sa obávali, že by šírila zápach a lákala hlodavce. Proti jej umiestneniu v tejto časti Piešťan pred rokmi spisovali petíciu. Mesto argumentovalo štúdiou EIA, podľa ktorej nie je kompostáreň určená na odpad živočíšneho pôvodu, ale iba na rastlinný odpad zo záhrad a parkov.

Vlani však poslanci rozhodli, že v prípade získania finančných prostriedkov z eurofondov, postavia kompostáreň na severnom okraji Piešťan, pri Žilinskej ceste, v areáli bývalého Zväzarmu.

Na toto miesto presťahujú aj zberný dvor. Radnica koncom minulého roka uspela so žiadosťou o finančný príspevok z fondov Európskej únie vo výške 1,47 mil. eur. Tieto peniaze sú určené na sťahovanie zberného dvora z lokality Pod Párovcami aj na nákup techniky.

Text a foto: Martin Palkovič