Radnica sa uchádza o dotáciu na cyklostojany pre základné školy

V prípade schválenia projektu vznikne v areáloch piatich piešťanských škôl 236 miest pre bicykle žiakov a učiteľov.

Projekt má názov Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v meste Piešťany a jeho cieľom je „podporiť cyklodopravu v meste Piešťany na úkor individuálnej automobilovej dopravy, zvýšiť podiel žiakov, rodičov, učiteľov využívajúcich bicykel ako ekologický dopravný prostriedok pre svoj pohyb po meste, ale hlavne zabezpečiť bezpečné parkovanie bicyklov v areáloch základných škôl.“ Informoval hovorca Mestského úradu Piešťany Martin Ričány.

Rozpočet projektu je 51 655 eur. Mesto žiada Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu vo výške 30-tisíc eur. V prípade pridelenia dotácie podporí z vlastných zdrojov umiestnenie stojanov v areáloch základných škôl sumou 21 655 eur.

„Zvýšením parkovacích kapacít na ZŠ E.F. Scherera, ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírová, ZŠ M.R. Štefánika a ZŠ Brezová v prípade získania dotácie zabezpečíme tiež zlepšenie súčasného stavu parkovania bicyklov a posunieme stupeň bezpečnosti parkovania na vyššiu úroveň,“ uviedol hovorca radnice.

Zdroj: piestany.sk

Ilustr. foto: Martin Palkovič