Radnica s novou organizačnou štruktúrou, vracajú sa vyhodení úradníci

Viacero zamestnancov mestského úradu, ktorí museli odísť po zmenách v organizačnej štruktúre za primátora Miloša Tamajku, bude opäť pracovať pre piešťanskú radnicu.

Od 1. septembra 2019 sa Mestský úrad Piešťany riadi novou organizačnou štruktúrou. Podľa nej má desať odborov.

Tie sú zamerané na stratégiu a rozvoj; výstavbu a dopravu; investície a majetok mesta; životné prostredie; sociálne služby; školstvo, kultúru a šport; ekonomiku a podnikanie. Pod právny odbor bude patriť klientské centrum a desiatym odborom je organizačný, pod ktorý patrí aj referát informatiky.

Od septembra 2016 mala piešťanská radnica šesť odborov. Napríklad životné prostredie bolo v organizačnej štruktúre za Miloša Tamajku spojené so stavebnými službami a majetok mesta s informatikou.

V súvislosti s týmito zmenami odišlo z mestského úradu 15 dlhoročných zamestnancov, pričom viacerí našli prácu v neďalekom Hlohovci.

Väčšina podala na Mesto Piešťany žalobu o určenie neplatnosti výpovede. V rámci nej žiadali aj o náhradu mzdy.

Primátor Peter Jančovič navrhol vyhradiť z mestského rozpočtu na mimosúdne vyrovnanie 200-tisíc eur. Zastupiteľstvo sa s tým stotožnilo a radnica uzavrela s bývalými zamestnancami niekoľko dohôd. Na základe nich sa niektorí na úrad vrátia. Umožní to aj nová organizačná štukatúra platná od 1. septembra.

Text a foto: Martin Palkovič