Radnica plánuje výsadbu stromov v Kocuriciach

V prípade, že zámer získa finančnú podporu Slovenskej agentúry životného prostredia, v mestskej časti Kocurice nechá piešťanská radnica zasadiť 90 drevín.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Je financovaný z fondov Európskej únie.

O tieto peniaze sa uchádza aj Mesto Piešťany so zámerom výsadby javorov poľných (68 ks), hrabov obyčajných (8 ks) a dubov zimných (10 ks). „Výsadba stromov bude realizovaná v katastrálnom území Kocurice na parceliach, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Piešťany,“ informovala radnica.

Z takto získaných finančných prostriedkov bude uhradené dodanie drevín a pôdneho substrátu, výsadba, nevyhnutné terénne úpravy ako aj následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Výsadbu stromov a inej vegetácie v slovenských obciach podporí envirorezort v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska, ktorý je financovaný z európskych fondov. O poskytnutie finančnej podpory v maximálnej výške 16-tisíc eur sa uchádzajú aj Piešťany.

Ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk