Radnica ocení osobnosti, vyhlásila aj anketu Športovec roka

Nové vedenie mesta pokračuje v tradícii oceňovania ľudí, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena Piešťan. Návrhy môžu posielať občania aj inštitúcie do konca februára. Peter Jančovič udelí Ceny primátora na základe odporúčania príslušnej komisie mestského zastupiteľstva.

Cieľom udeľovania týchto cien je spoločensky, morálne i finančne podporiť jednotlivcov alebo subjekty, ktoré v uplynulom roku prispeli k rozvoju Piešťan v oblasti sociálnej, kultúrnej alebo environmentálnej. Radnica tiež vyhlásila anketu Filantrop roka a Športovec roka.

Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku osobnosti alebo subjektu, prípadne aktivít, ktoré v uplynulom roku zrealizoval. Je potrebné poslať ich ma adresu Mestského úradu Piešťany najneskôr 28. februára.

Rovnaký termín platí aj pre anketu Športovec roka 2018 v kategóriách najúspešnejší mládežnícky športovec (dorastenci do 18 rokov), najúspešnejší dospelý športovec, najúspešnejší kolektív a tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Podrobné informácie sú zverejnené na web stránke mesta Piešťany.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič