Radnica hľadá odborníkov na architektúru, participáciu aj zeleň

Na piešťanskom mestskom úrade môžu nájsť uplatnenie vysokoškolsky vzdelaní ľudia so zameraním na krajinné a územné plánovanie, ale aj geografiu a kartografiu. Ide o nové pracovné pozície, pri ktorých mesto ponúka nástupný plat minimálne 920 eur.

Referent pre architektúru a územné plánovanie bude mať na starosti architektonické riešenia stavieb v rámci územných a stavebných konaní. Bude tiež pripravovať podklady pre skvalitnenie estetického dojmu verejných priestorov.

Agendou referenta pre GIS, open data a participáciu je analytická činnosť a príprava návrhov pre rozhodovanie vedenia mesta v oblasti stratégie a rozvoja. Zodpovedá tiež za plánovanie verejných priestorov s participáciou občanov na veciach verejných.

Referent pre krajinné plánovanie bude mať okrem iného na starosti rozvoj zelene a bude plniť funkciu krajinného architekta.

Úspešní uchádzači musia mať vysokoškolské vzdelanie v danom odbore, očakávať môžu plat minimálne 920 eur mesačne.

Radnica vyhlásila v pondelok 13. januára pohovory aj na pracovné pozície: referent pre klientské služby, referent pre investičnú činnosť, referent pre plánovanie a rozvoj dopravy. Niektoré z týchto voľných miest sa mesto pokúša obsadiť opakove.

Voľné sú aj ďalšie miesta – v kancelárii vedenia mesta, v zariadení opatrovateľskej služby Lumen aj v mestskej polícii. Všetky informácie o pracovných pohovoroch sú dostupné na web stránke piestany.sk.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič