09.12.2016 # 12:12 # 12:12

Radnica: Exekútora na letisko neposielame

Inzercia

Výzvy na uhradenie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti posiela mestský úrad štandardne všetkým dlžníkom. Radnica prostredníctvom hovorkyne Evy Berecovej odmietla, že by do spoločnosti Letisko Piešťany poslala exekútora.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hovorí o dvojtvárnosti v konaní zástupcov mesta Piešťany – na jednej strane voči médiám a verejnosti, na druhej strane voči letisku.

„Predseda TTSK, ako zástupca majoritného akcionára, uviedol, že zachovanie letiska predpokladá zaistenie bezpečnej letovej prevádzky a nevytváranie ďalších dlhov a záväzkov. Rozhodujúce v tejto súvislosti je vyplácanie miezd pracovníkom letiska úhrada rozhodujúcich  médií – elektriny, plynu, vody, pohonných hmôt a komunikačných prostriedkov. V rozpore s týmto očakávaním poslalo mesto Piešťany iba dva dni po mimoriadnom valnom zhromaždení s podpisom vedúceho oddelenia finančných služieb Ing. Stanislava Mikuša výzvu na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností. Ide teda o jasnú dvojtvárnosť v konaní zástupcov mesta Piešťany. (…) V praxi teda výzva na zaplatenie daňového nedoplatku môže znamenať prvý krok k tomu, aby sa začalo s výkonom exekúcie, čo je v priamom rozpore s doterajšími vyhláseniami pre médiá zo strany minoritného akcionára,“ píše sa v stanovisku Trnavského samosprávneho kraja.

Podľa hovorkyne mestského úradu ide o štandardnú výzvu, ktorú radnica posiela všetkým dlžníkom na dani. „Nikde v nej nie je napísané, že by posielalo exekútora, je to len konštrukcia vedenia TTSK, bez toho aby si overilo fakty u zástupcov mesta Piešťany,“ reagovala Eva Bereczová a odmietla dvojtvárnosť predstaviteľov Piešťan.

Mesto podľa nej pripravilo na rokovanie mestského zastupiteľstva materiál, ktorého predmetom je odpustenie dane z nehnuteľností na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. Realizuje tým kroky potrebné pre ďalšie fungovanie letiskovej spoločnosti.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Letisko Piešťany

X