Radnica chce postaviť parkovací dom pre bicykle

Cyklistickú dopravu plánuje mestský úrad podporiť výstavbou nových cyklotrás aj parkovacieho domu. Pokúsi sa na to získať peniaze z fondov Európskej únie.

Parkovací dom má byť súčasťou druhej etapy cyklochodníka spájajúceho ulice Dopravná – Andreja Hlinku – Sasinkova. Na tejto trase, pri železničnej a autobusovej stanici, je naplánovaný aj parkovací dom pre 118 bicyklov.

Ďalšia cyklotrasa bude viesť pri Krajinskej ceste – od križovatky s Bratislavskou cestou po kruhový objazd pred Krajinským mostom.

Mestský úrad dnes o tomto zámere informoval na web stránke piestany.sk. Na realizáciu oboch cyklotrás aj parkovacieho domu je potrebné získať finančné zdroje z fondov Európskej únie.

„Ciele tohoto projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta v oblasti plnenia koncepcie dopravnej politiky. Projekt Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova a Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch má vo fin. vyjadrení hodnotu asi 612 tisíc eur,“ uvádza web stránka mesta.

Výzva, na ktorú chce mesto Piešťany reagovať, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.

Ďalších približne 500 tisíc eur by stál parkovací dom pre bicykle. Aj jeho výstavba je podmienená úspechom pri získaní nenávratných finančných prostriedkov z prípadných ďalších výziev.

O podobnom zámere na v septembri 2016 informovalo aj mesto Trnava. Cykloveža, ktorú tam chcú postaviť taktiež vďaka finančnej pomoci z eurofondov, má byť vysoká 11,5 m. Jej súčasťou bude automatický samoobslužný systém úschovy bicyklov.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk Ilustr. obrázok: http://www.biketower.cz/cz/biketower