Prírodné kino: Zákaz brigád má čoskoro skončiť

Priestor, ktorý začali pred rokom revitalizovať dobrovoľníci na základe iniciatívy Michala Fialu, je súčasťou Pamiatkovej zóny Piešťany. Aj preto bolo potrebné o zámeroch aktivistov informovať pamiatkový úrad. Ten s obnovou prírodného kina problém nemá. Stanovisko ešte nevydal, ale má byť kladné.

O liste pamiatkárov adresovanom Mestskému kultúrnemu stredisku (MsKS) informovala začiatkom februára jeho riaditeľka Marta Jurčová: „Poslali nám výzvu, že žiadne brigády sa tam nemôžu poriadať.“ Mestu, ktoré je vlastníkom objektu, by podľa nej hrozila pokuta.

„Súčasné aktivity nie sú v súlade so zákonom a štandardnými postupmi pri obnove prírodného kina. Veľa sa o tom publikuje, namiesto určenia úloh a zodpovednosti,“ myslí si poslanec Martin Valo.

Pri schvaľovaní mestského rozpočtu, v ktorom je na tento účel vyhradených 50-tisíc eur, žiadal aj štúdiu uskutočniteľnosti. Zastupiteľstvo jeho návrh schválilo.

„Za čistenie mestského majetku patrí občanom veľké poďakovanie. Ale teraz sú na rade odborníci v zmysle zákonov a záujmu mesta. Škoda, že sa takto nezaujímame o sociálnu oblasť. Kultúrne vyžitie je tu dostačujúce a pri počte 541 filmových projekcii MsKS v roku 2015 je priemerná návštevnosť na predstavenie 59 ľudí,“ dodáva Martin Valo.

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava chýbali informácie o plánovaných zmenách. Prírodné kino je totiž súčasťou Pamiatkovej zóny Piešťany. KPÚ je preto dotknutým orgánom štátnej správy, ktorý sa musí k týmto zámerom vyjadriť.

„Mesto nám už predložil projektovú dokumentáciu revitalizácie celého priestoru, ale zatiaľ sme nevydali záväzné stanovisko,“ povedala pre RTVS Alexandra Jakabčicová z KPÚ Trnava, ale z jej pohľadu obnove prírodného kina nič neprekáža.

Zjednodušenú projektovú dokumentáciu vypracovala odchádzajúca poslankyňa Eva Wernerová. Podľa nej by sa malo ďalej postupovať. Aktuálne organizuje Michal Fiala brigády na píle v Moravanoch nad Váhom, kde prebieha hobľovanie dreva na nové lavice. Materiál v hodnote 4-tisíce eur získal od sponzorov.

Náklady na premietaciu techniku vyčíslila riaditeľka MsKS na 100-tisíc eur. Dotácie na tento účel poskytuje Audiovizuálny fond, je však nutné premietať aspoň 100 hodín za rok. Alternatívou je nákup lacnejšieho projektora, ktorá by stála 25-tisíc eur. „Ale potom by sa mohli premietať iba staré filmy. Otázkou je, koľko ľudí by chodilo na filmy, ktoré už mohli vidieť aj v televízii,“ vysvetľuje Marta Jurčová a dodáva, že rada prispeje k tomu, aby s obnovou prírodného kina pomohlo aj Mestské kultúrne stredisko.

Text: Martin Palkovič Foto: Piešťany – History (poskytol Jozef Vičan) Na fotke je zachytená výstavba kina Moskva (dnes Fontána), ktoré bolo dokončené v roku 1951.