Priestupný rok: Narodeniny dnes oslavuje 18 Piešťancov

Extra deň 29. február dostaneme iba každé štyri roky. Priestupným rokom je takmer každý, ktorý je možné deliť štyrmi.

„V evidencii obyvateľov mesta Piešťany vedieme 18 občanov s dňom narodenia 29. február. Najstarší z nich sa narodil v roku 1940, najmladší v roku 2000,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Bereczová.
Ak by starší z nich oslavoval svoje narodeniny iba každé štyri roky, mal by dnes 19. Ľudia, ktorí sa narodia 29. februára však zväčša svoje oslavy narodenín prekladajú na jeden z dvoch najbližších dátumov.

V dokladoch a dokumentoch však majú zapísaný svoj skutočný dátum narodenia. „Občanom, ktorí sa narodili 29. februára, je tento dátum uvádzaný na všetkých dokladoch a nesmie sa meniť ani posúvať,“ dodala hovorkyňa radnice.

Dátum 29. február je v kalendári iba každé štyri roky. Koriguje sa tak rozdiel, ktorý vzniká medzi astronomickou a kalendárnou dĺžkou roka. Zatiaľčo bežný kalendárny rok trvá 365 dní, Zem obíde Slnko presne za 365,25 dňa. Pridaním 29. februára v každom štvrtom roku sa tento rozdiel vyrovná. Kalendár má však každých 400 rokov iba 97 priestupných. Každý rok deliteľný 100 totiž nie je priestupný.

Text a foto: Martin Palkovič