Priemyselný park v Bašovciach chcú na diaľnicu napojiť cez Piešťany

Štyri haly budú určené na strojárenskú výrobu, ľahký priemysel a logistiku. Investor sľubuje vytvorenie najmenej 200 pracovných miest. Priemyselný areál má stáť v katastri obce Bašovce, ale jeho cestné spojenie s diaľnicou vedie cez Piešťany.

Blízko piešťanského letiska, medzi diaľnicou a železnicou, má do dvoch rokov vyrásť priemyselný park s rozlohou 22 hektárov. Územný plán obce Bašovce to dovoľuje, ale ten piešťanský je nutné pred začiatkom výstavby zmeniť. Nepočíta totiž s prístupovou komunikáciou medzi priemyselným areálom a Orviskou cestou.

Investor ju chce vybudovať a napojiť na ulice Obchodná, Priemyselná a Vrbovská. Mestské zastupiteľstvo tento jeho zámer pred rokom odmietlo.

Podľa informácií, ktoré zverejnila Piešťany TV (video nižšie), bude výstavba areálu zrejme čoskoro témou rokovania mestských poslancov. Niektorí z nich v reportáži s odvolaním na vytvorenie nových pracovných miest naznačili, že by zmenu územného plánu podporili.

Obyvatelia lokality, cez ktorú má byť areál napojený na diaľnicu, sa obávajú najmä hluku. Investor predpokladá, že denne dopravné zaťaženie by sa zvýšilo o 25 nákladných a 100 osobných vozidiel (vrátane áut do 3,5 tony). Odborná štúdia, ktorú si nechal vypracovať, počíta s nárastom hluku z dopravnej obsluhy do 0,6 dB. „Uvedený nárast hluku je z hľadiska subjektívneho vnímania sluchom nevýznamný, z objektívneho hľadiska sa rozdiel hladín hluku pohybuje v rámci pásma rozšírenej neistoty bežného merania hluku,“ uvádza autor štúdie.

Obavy však vyvoláva aj miera dopravného zaťaženia cesty, ktorá vedie po Obchodnej, Priemyselnej a Vrbovskej ulici. Aj preto bolo pred rokom stanovisko Odboru výstavby a dopravy Mestského úradu Piešťany k tomuto zámeru zamietavé: „Navrhované riešenie dopravného napojenia predmetného priemyselného parku, ktoré bude mať dopad na zvýšenie dopravného zaťaženia nákladnou dopravou, prichádzajúcou do tohto parku po predmetných komunikáciách, nie je akceptovateľné. Taktiež nie je akceptovateľné dopravné zaťaženie iných komunikácií v tejto časti mesta Piešťany dopravou z navrhovaného priemyselného parku Bašovce.“

Text a foto: Martin Palkovič