Priemerný vek detských lekárov v Trnavskom kraji je 63 rokov, župa chce lákať mladých

Poslanci krajského zastupiteľstva schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého budú poskytované dotácie určené na prilákanie nových a mladých lekárov do kraja. Systémovo bude podporená aj motivácia študentov medicíny špecializovať sa na povolanie všeobecného lekára pre deti aj dospelých.

„Priemerný vek lekárov v našej župe sa dlhodobo zvyšuje. V prípade všeobecných lekárov pre dospelých to je 55 a detských až 63 rokov. Rozhodli sme sa preto pripraviť motivačný program na prilákanie nových a mladých lekárov do kraja. Dotáciami v celkovom objeme 400-tisíc eur chceme na to vytvoriť podmienky. Napríklad, ak sa začínajúci všeobecný lekár rozhodne pre založenie ambulancie ‚na zelenej lúke‘, bude môcť od nás získať dotáciu až do 20-tisíc eur. Ambulancia, v ktorej sa bude lekár pripravovať na atestáciu, bude môcť požiadať o dotáciu päť tisíc eur, pričom samotný lekár dostane navyše príspevok 700 eur k mesačnému platu,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Detaily poskytovania dotácií z rozpočtu kraja na rozvoj zdravotníctva v Trnavskom kraji budú upravené vo výzve, ktorá bude zverejnená čoskoro.

O dotácie v odhadovanej výške päť tisíc eur budú môcť žiadať ambulancie, ktoré budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých. Pre nich samotných je pripravený bonus k mzde až do výšky 8 400 eur ročne.

Začínajúci všeobecní lekári budú mať možnosť získať príspevok na založenie a vybavenie ambulancie v maximálnej výške 20-tisíc eur. Podporované bude aj preberanie ambulancií po všeobecných lekároch odchádzajúcich do dôchodku lekármi-špecialistami, ktorí sa rozhodnú ďalej vo svojej praxi venovať všeobecnému lekárstvu, a to sumou 5- až 15-tisíc eur.

„Som veľmi rád, že poslanci svojim dnešným rozhodnutím otvorili cestu pre systémové zvyšovanie dostupnosti a zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti pre našich obyvateľov,“ doplnil Viskupič.

O pridelení dotácií bude na individuálnej báze rozhodovať sedemčlenná komisia zložená z troch krajských poslancov, členov zdravotníckej komisie, a po jednom zástupcovi Odboru zdravotníctva Úradu TTSK, Odboru financií Úradu TTSK, Regionálnej lekárskej komory Trnava a Asociácie zdravotných poisťovní SR. Zohľadňované budú reálne časové aj geografické potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: Tlačová správa TTSK