Prevencia pred koronavírusom je rovnaká ako pri chrípke

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vydal preventívne opatrenia, ktoré treba dodržiavať súvislosti s koronavírusovou infekciou. Ide len najmä o prevenciu, pretože na Slovensku nebol doteraz potvrdený prípad koronavírusového ochorenia.

Trnavská župa je pripravená na situáciu, ak by sa vyskytol prípad tohto ochorenia v kraji. Najdôležitejšie je, aby všetci ľudia mali informácie o tom, ako sa chrániť, a to je momentálne najlepšia prevencia.

„Dnes sa v župnom úrade stretli všetky inštitúcie, ktoré majú kompetenciu riešiť prípadný výskyt koronavírusu. Môžem ubezpečiť všetkých, že robíme potrebné opatrenia, aby sme ochránili ľudí. Momentálne je najdôležitejšie, aby boli k dispozícii len relevantné informácie a zbytočne sme ľudí nestrašili,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.


Vzhľadom na to, že ochorenie sa šíri kvapôčkovou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo predmetmi, ktoré sú bezprostredne kontaminované sekrétmi infikovanej osoby je potrebné v prevencii koronavírusového ochorenia dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako pri chrípke:

Vyhýbať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym ochorením dýchacích ciest.

Často si umývať ruky mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prípravok na ruky na báze alkoholu, hlavne pri priamom kontakte s chorým alebo jeho okolím.

Očí, nosa i úst sa nedotýkať neumytými rukami.

Dodržiavať tzv. respiračnú etiketu – pri kašľaní a kýchaní si zakryť nos jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, dodržať vzdialenosť od ľudí, aby neochoreli.

Po návrate z krajín, kde je zaznamenané šírenie koronavírusu kontrolovať svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní, obmedziť návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.

Ak sa počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informovať ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.


Zdroj: TTSK, RÚVZ Trnava