06.03.2019 # 15:43

Preplnené mesto: Zaparkujete len so šťastím

Piešťanmi prejde denne dvadsaťtisíc vozidiel, z toho veľká časť cez centrum. Aspoň toľko uvádzajú neoficiálne štatistiky. Situácia s parkovaním je kritická. Autá stoja v zákazoch alebo na ceste so zapnutými výstražnými svetlami a často bránia v prejazde ďalších áut, prípadne ohrozujú cyklistov aj chodcov. Radnica teraz hľadá spôsob, ako akútny problém vyriešiť a mesto opäť spriechodniť. Inšpiráciu môžu byť krajské mestá Trnava, Trenčín, Žilina a Košice. Problémy sú vo všetkých častiach Piešťan, v centre počas pracovného dňa zaparkujete len s dávkou šťastia alebo musíte viackrát obísť ulice a čakať, kým sa niektoré z miest neuvoľní.

Mesto potrebuje nový systém parkovania

Súčasný parkovací systém nevyhovuje ani mestskej polícii, ani mestu, ani vodičom. Primátor Peter Jančovič a náčelník mestskej polície Marcel Mihalik sa stretli so zástupcami firmy, ktorá v krajských mestách zabezpečuje parkovací systém a jeho kontrolu.

„Prvým krokom, ktorý musíme urobiť, je navrhnúť systém a filozofiu parkovania. Na to následne bude naviazané všeobecne záväzné nariadenie,“ vysvetľuje náčelník mestskej polície Marcel Mihalik.

Aktuálny systém parkovania funguje prostredníctvom mincových parkovacích automatov alebo cez týždenné a ročné parkovacie karty. Domáci platia 25 eur za rok, dochádzajúci 35 eur.

Podľa náčelníka je však v súčasnosti kontrola vozidiel veľmi náročná. Parkovacie automaty sú často nefunkčné; lístok si nekúpite napríklad ani na parkovisku pred mestským úradom.

Za parkovanie viacerých áut zaplatíme viac

Mesto uvažuje nad zavedením rezidenčného parkovania. To by znamenalo, že majitelia vozidiel s trvalým pobytom v Piešťanoch by dostali možnosť zakúpiť si celoročnú parkovaciu kartu. Tá by platila na sídlisku alebo tiež v meste.

Podobný systém majú v Trenčíne, kde sa parkovanie po zavedení nových pravidiel výrazne zlepšilo. Obdobne je na tom mesto Trnava. Oveľa viac financií putuje aj do mestskej kasy. Trenčín totiž zaviedol systém, kde pri jednom vozidle platí majiteľ symbolickú sumu za parkovanie, ak je však vlastníkom viacerých vozidiel, za každé ďalšie platí už niekoľkonásobne viac.

Nový parkovací systém vyrieši aj problémy ľudí, ktorí do Piešťan dochádzajú za prácou autom. „Pre cezpoľných by boli k dispozícii ročné parkovacie karty, avšak za vyššiu sumu,“ vysvetľuje náčelník. Celodenná suma za parkovanie by bola približne dve eurá.

Primátor už zriadil pracovnú skupinu so zamestnancami mesta, do ktorej boli prizvaní predstavitelia štátnej a mestskej polície, ako aj hasičského a záchranného zboru. Budú hľadať možnosti parkovania a odstraňovať nezmyselné dopravné značky a obmedzenia.

„Sú miesta, kde sa parkovať dá, autá tam stoja, ale je to na pokutu, ktorá je nezmyselná,“ hovorí primátor.

Pred asi desiatimi rokmi fungovala v meste komerčná odťahová služba, ktorá slúžila aj mestskej polícii. V tom čase pôsobila represívne, vodiči však parkovali disciplinovane. Podľa náčelníka je opätovné zavedenie odťahovej služby nereálne.

Ako to bude celé fungovať?

V hre je niekoľko možností, ako môže mesto Piešťany parkovanie v uliciach vyriešiť: zavedenie elektronických parkovacích kariet či vybavenie parkovísk parkovacími automatmi s možnosťou platenia prostredníctvom SMS správy, QR kódu alebo priamo bankomatovou kartou.

V samotnom centre by však parkovanie bolo výhradne na mincový automat s prísnym časovým obmedzením.

Teraz platia vodiči v celom meste 50 centov za hodinu. Výnimkou sú iba parkoviská na Rázusovej, Nálepkovej ulici a pri Hoteli Eden, kde je suma za parkovanie vyššia.

Mestská polícia bude celé parkovanie evidovať online v softvéri, vďaka ktorému výrazne zlepší kontrolu vozidiel. V Trenčíne využívajú vozidlo, ktoré dokáže zosnímať zaparkované autá a vyhodnotiť, či majú uhradený parkovací lístok.

Radnica si od nového systému sľubuje zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest. To znamená, že časť áut by už nezaberala parkovacie miesta v centre, ale vodiči by ich nechávali na odstavných parkoviskách, z ktorých časť by bola zadarmo a časť spoplatnená.

Text: Rasťo Piovarči Foto: Martin Palkovič

X