Prehľad obradov a svätých omší počas Veľkej noci

Kresťania slávia Veľkú noc v prvú nedeľu po splne mesiaca, ktorý nasleduje po dni jarnej rovnodennosti. Tento rok táto nedeľa pripadla na 21. apríla. Prinášame prehľad náboženských obradov a svätých omší, ktoré sa počas Veľkej noci budú konať v Piešťanoch:

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Teplickej ulici

Veľký piatok
17.00 h – obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
– po obradoch tichá adorácia do 20.00 h

Biela sobota
8.00 h – modlitba ranných chvál
– po ranných chválach do 19.00 h – úcta Kristovi ležiaceho v hrobe a poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej
19.30 h – Veľkonočná vigília a obrady vzkriesenia

Veľkonočná nedeľa
6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 18.30 h

Veľkonočný pondelok
6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 18.30 h


Farský kostol Sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskej ulici

Veľký piatok
15.00 h – obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
– po obradoch tichá adorácia do 19.30 h
– 19.30 h – krížová cesta od farského kostola na Červenú vežu

Biela sobota
8.30 h – modlitba ranných chvál
po ranných chválach úcta Kristovi ležiaceho v hrobe a poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej
19.30 h – ukončenie adorácie spojené s modlitbou vešpier
20.00 h – Veľkonočná vigília a obrady vzkriesenia

Veľkonočná nedeľa
7.30 h, 10.30 h, 18.00 h

Veľkonočný pondelok
7.30 h, 10.30 h, 18.00 h


Kostol sv. Štefana na Štefánikovej ulici na Štefánikovej ulici

Veľký piatok
8.30 h – liturgická modlitba
9.00 – dramatizovaná krížová cesta
15.00 h – obrady slávenia utrpenia a smrti Pána

Biela sobota
8.00 h – vyloženie Sviatosti oltárnej k poklone a liturgická modlitba ranných chvál
– po ranných chválach úcta Kristovi ležiaceho v hrobe a poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej
18.30 h – ukončenie adorácie spojené s modlitbou vešpier
20.00 h – Veľkonočná vigília a obrady vzkriesenia

Veľkonočná nedeľa
6.30 h, 7.30 h, 9.00 h

Veľkonočný pondelok
6.30 h, 7.30 h, 9.00 h


Evanjelicky kostol pri mestskom parku (Pod Párovcami)

Veľký piatok
9.30 h – Služby Božie, Spoveď a Večera Pánova

Veľkonočná nedeľa
9.30 h – Služby Božie

Veľkonočný pondelok
9.30 h – Služby Božie, Spoveď a Večera Pánova


Kaplnka Božského srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste

Veľkonočná nedeľa

7.00 h – gréckokatolícka bohoslužba spojená so svätením jedál

Pracovné dni
16.15 h

Sobota
16.15 h – latinská

Nedeľa
9.00 h

Zdroj: Piešťanské informačné centrum